GetPeriodDateTable(sessionID, administrationID, yearID)

Geeft startdatum van de administratie.        


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie artikel Administratie ID.

yearID

Het boekjaar.


Response Object


AdministrationPeriod

Name As String

Period As Date