Introductie


Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP memoriaalboekingen via de methode Accounting-ProcessJournal(sessionID, administrationID, xmlDoc) in Yuki kunt aanmaken.


Voorbeeld


<?php
$webservice_url = 'http://api.yukiworks.nl/ws/Accounting.asmx?WSDL';
$key = 'VERVANGEN MET WEBSERVICEACCESSKEY';
$admin_id = 'VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID';
$sess_id = '';

try
{

        $xml = '<Journal xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:journal"
                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <AdministrationID>' . $admin_id . '</AdministrationID>
        <AdministrationCoCNumber>12345672</AdministrationCoCNumber>
        <DocumentSubject>Trx import april</DocumentSubject>
        <JournalType>EndOfYearCorrection</JournalType>
        <JournalEntry>
                <ContactName>Apple Sales International</ContactName>
                <ContactCode>9921</ContactCode>
                <EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
                <GLAccount>45310</GLAccount>
                <Amount>22.22</Amount>
                <Description>Inkopen hardware</Description>
        </JournalEntry>
        <JournalEntry>
                <ContactName>Apple Sales International</ContactName>
                <ContactCode>9921</ContactCode>
                <EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
                <GLAccount>45310</GLAccount>
                <Amount>-22.22</Amount>
                <Description>Retour hardware</Description>
        </JournalEntry>
</Journal>';

        $soap = new SoapClient($webservice_url);
        $res = $soap->Authenticate(array('accessKey' => $key));
        if (!isset($res->AuthenticateResult)) exit();
        $sess_id = $res->AuthenticateResult;

        $xmlvar = new SoapVar('<ns1:xmlDoc>'.$xml.'</ns1:xmlDoc>', XSD_ANYXML);
        $res = $soap->ProcessJournal(array('sessionID' => $sess_id, 'administrationID' => $admin_id, 'xmlDoc' => $xmlvar));

        print_r($res);
}
catch(SoapFault $fault)
{
        print $fault->faultstring;
}
?>