Voorbeeld PHP SOAP ProcessJournal

Gewijzigd op Wed, 28 Jul 2021 om 11:53 AM

Introductie


Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP memoriaalboekingen via de methode Accounting-ProcessJournal(sessionID, administrationID, xmlDoc) in Yuki kunt aanmaken.


Voorbeeld


<?php
$webservice_url = 'http://api.yukiworks.nl/ws/Accounting.asmx?WSDL';
$key = 'VERVANGEN MET WEBSERVICEACCESSKEY';
$admin_id = 'VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID';
$sess_id = '';

try
{

        $xml = '<Journal xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:journal"
                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <AdministrationID>' . $admin_id . '</AdministrationID>
        <AdministrationCoCNumber>12345672</AdministrationCoCNumber>
        <DocumentSubject>Trx import april</DocumentSubject>
        <JournalType>EndOfYearCorrection</JournalType>
        <JournalEntry>
                <ContactName>Apple Sales International</ContactName>
                <ContactCode>9921</ContactCode>
                <EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
                <GLAccount>45310</GLAccount>
                <Amount>22.22</Amount>
                <Description>Inkopen hardware</Description>
        </JournalEntry>
        <JournalEntry>
                <ContactName>Apple Sales International</ContactName>
                <ContactCode>9921</ContactCode>
                <EntryDate>2012-12-31</EntryDate>
                <GLAccount>45310</GLAccount>
                <Amount>-22.22</Amount>
                <Description>Retour hardware</Description>
        </JournalEntry>
</Journal>';

        $soap = new SoapClient($webservice_url);
        $res = $soap->Authenticate(array('accessKey' => $key));
        if (!isset($res->AuthenticateResult)) exit();
        $sess_id = $res->AuthenticateResult;

        $xmlvar = new SoapVar('<ns1:xmlDoc>'.$xml.'</ns1:xmlDoc>', XSD_ANYXML);
        $res = $soap->ProcessJournal(array('sessionID' => $sess_id, 'administrationID' => $admin_id, 'xmlDoc' => $xmlvar));

        print_r($res);
}
catch(SoapFault $fault)
{
        print $fault->faultstring;
}
?>

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren