Voorbeeld PHP SOAP ProcessSalesInvoices

Gewijzigd op Do, 16 Sep, 2021 om 1:33 PM

Introductie


Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP verkoopfacturen via de methode ProcessSalesInvoices(sessionID, administrationId, xmlDoc) in Yuki kunt aanmaken.


Voorbeeld


<?php
$webservice_url = 'https://api.yukiworks.nl/ws/Sales.asmx?WSDL';
$key = 'VERVANGEN DOOR WEBSERVICEACCESSKEY';
$admin_id = 'VERVANGEN DOOR ADMINISTRATIONID';
$sess_id = '';

try
{

        $xml = '<SalesInvoices xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:salesinvoices"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <SalesInvoice>

                <Reference>XX-1234</Reference>

                <Subject>Testfactuur - 1</Subject>

                <PaymentMethod>ElectronicTransfer</PaymentMethod>

                <Process>true</Process>

                <EmailToCustomer>false</EmailToCustomer>

                <Layout />

                <Date>2012-06-22</Date>

                <DueDate>2012-07-22</DueDate>

                <PriceList />

                <Currency />

                <Remarks />

                <Contact>

                        <ContactCode>1122</ContactCode>

                        <FullName>Apple Sales International</FullName>

                        <FirstName />

                        <MiddleName />

                        <LastName />

                        <Gender>Male</Gender>

                        <CountryCode>NL</CountryCode>

                        <City>Rotterdam</City>

                        <Zipcode>1234 AA</Zipcode>

                        <AddressLine_1>Bergweg 25</AddressLine_1>

                        <AddressLine_2 />

                        <EmailAddress>info@test.nl</EmailAddress>

                        <Website />

                        <CoCNumber />

                        <VATNumber />
                        <ContactType>Person</ContactType>

                </Contact>

                <InvoiceLines>

                        <InvoiceLine>

                                <Description>Regel 1</Description>

                                <ProductQuantity>2</ProductQuantity>

                                <Product>

                                        <Description>Product 1</Description>
                                        <Reference>TP-1122</Reference>

                                        <Category xsi:nil="true" />

                                        <SalesPrice>14.88</SalesPrice>

                                        <VATPercentage>6.00</VATPercentage>

                                        <VATIncluded>true</VATIncluded>

                                        <VATType>2</VATType>

                                        <GLAccountCode></GLAccountCode>
                                        <Remarks />

                                </Product>

                        </InvoiceLine>

                </InvoiceLines>

        </SalesInvoice>
</SalesInvoices>';

$soap = new SoapClient($webservice_url);
$res = $soap->Authenticate(array('accessKey' => $key));
if (!isset($res->AuthenticateResult)) exit();
$sess_id = $res->AuthenticateResult;

$xmlvar = new SoapVar('<ns1:xmlDoc>'.$xml.'</ns1:xmlDoc>', XSD_ANYXML);
$res = $soap->ProcessSalesInvoices(array('sessionID' => $sess_id, 'administrationId' => $admin_id, 'xmlDoc' => $xmlvar));

print_r($res);
}
catch(SoapFault $fault)
{
print $fault->faultstring;
}
?>


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren