Voorbeeld PHP SOAP ProcessSalesInvoices

Gewijzigd op Thu, 16 Sep 2021 om 01:33 PM

Introductie


Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met PHP verkoopfacturen via de methode ProcessSalesInvoices(sessionID, administrationId, xmlDoc) in Yuki kunt aanmaken.


Voorbeeld


<?php
$webservice_url = 'https://api.yukiworks.nl/ws/Sales.asmx?WSDL';
$key = 'VERVANGEN DOOR WEBSERVICEACCESSKEY';
$admin_id = 'VERVANGEN DOOR ADMINISTRATIONID';
$sess_id = '';

try
{

        $xml = '<SalesInvoices xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:salesinvoices"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <SalesInvoice>

                <Reference>XX-1234</Reference>

                <Subject>Testfactuur - 1</Subject>

                <PaymentMethod>ElectronicTransfer</PaymentMethod>

                <Process>true</Process>

                <EmailToCustomer>false</EmailToCustomer>

                <Layout />

                <Date>2012-06-22</Date>

                <DueDate>2012-07-22</DueDate>

                <PriceList />

                <Currency />

                <Remarks />

                <Contact>

                        <ContactCode>1122</ContactCode>

                        <FullName>Apple Sales International</FullName>

                        <FirstName />

                        <MiddleName />

                        <LastName />

                        <Gender>Male</Gender>

                        <CountryCode>NL</CountryCode>

                        <City>Rotterdam</City>

                        <Zipcode>1234 AA</Zipcode>

                        <AddressLine_1>Bergweg 25</AddressLine_1>

                        <AddressLine_2 />

                        <EmailAddress>info@test.nl</EmailAddress>

                        <Website />

                        <CoCNumber />

                        <VATNumber />
                        <ContactType>Person</ContactType>

                </Contact>

                <InvoiceLines>

                        <InvoiceLine>

                                <Description>Regel 1</Description>

                                <ProductQuantity>2</ProductQuantity>

                                <Product>

                                        <Description>Product 1</Description>
                                        <Reference>TP-1122</Reference>

                                        <Category xsi:nil="true" />

                                        <SalesPrice>14.88</SalesPrice>

                                        <VATPercentage>6.00</VATPercentage>

                                        <VATIncluded>true</VATIncluded>

                                        <VATType>2</VATType>

                                        <GLAccountCode></GLAccountCode>
                                        <Remarks />

                                </Product>

                        </InvoiceLine>

                </InvoiceLines>

        </SalesInvoice>
</SalesInvoices>';

$soap = new SoapClient($webservice_url);
$res = $soap->Authenticate(array('accessKey' => $key));
if (!isset($res->AuthenticateResult)) exit();
$sess_id = $res->AuthenticateResult;

$xmlvar = new SoapVar('<ns1:xmlDoc>'.$xml.'</ns1:xmlDoc>', XSD_ANYXML);
$res = $soap->ProcessSalesInvoices(array('sessionID' => $sess_id, 'administrationId' => $admin_id, 'xmlDoc' => $xmlvar));

print_r($res);
}
catch(SoapFault $fault)
{
print $fault->faultstring;
}
?>


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren