Voorbeeld Classic ASP SOAP ProcessJournal

Gewijzigd op Wed, 28 Jul 2021 om 10:54 AM

Introductie


Hieronder vind je een voorbeeld van een applicatie waarmee je met Classic ASP memoriaalboekingen via de methode Accounting-ProcessJournal(sessionID, administrationID, xmlDoc) kunt aanleveren.


Voorbeeld


<%
Dim objXmlHttp
Dim objXmlHttp2
Dim strSessionId
Dim strXml
Dim strAccessKey
Dim strAdministrationId
Dim strWebserviceUrl
Dim strJournalXml

strAccessKey = "VERVANGEN MET WEBSERVICEACCESSKEY"
strAdministrationId = "VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID"
strWebserviceUrl = "https://api.yukiworks.nl/ws/Accounting.asmx"

' Build SOAP XML message for WebServiceMethod "http://www.theyukicompany.com/Authenticate".
strXml = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>" & _
                "<soap12:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap12=""http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"">" & _
                "<soap12:Body>" & _
                "<Authenticate xmlns=""http://www.theyukicompany.com/"">" & _

                "<accessKey>" & strAccessKey & "</accessKey>" & _
                "</Authenticate>" & _
                "</soap12:Body>" & _
                "</soap12:Envelope>"

' Create ServerXMLHTTP object.
Set objXmlHttp = Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
objXmlHttp.open "POST", strWebserviceUrl, False
objXmlHttp.setRequestHeader "Content-Type", "application/soap+xml; charset=utf-8"
objXmlHttp.setRequestHeader "SOAPAction", "http://www.theyukicompany.com/Authenticate"
objXmlHttp.setRequestHeader "Content-Length", Len(strXml)

' Send SOAP message.
objXmlHttp.send strXml

' Print out the request status.
Response.Write "WebServiceMethod ""Authenticate"" request status: <b>" & objXmlHttp.status & " " & objXmlHttp.statusText & "</b><br /><br />"

' Print out the SOAP XML response.
Response.Write "<div style=""border: solid 1px black;"">" & Server.HTMLEncode(objXmlHttp.responseText) & "</div><br /><br />"

' Parse sessionKey from SOAP XML response with ActiveXObject. If the ActiveXObject "MSXML2.DomDocument.X.X" cannot be found try to find
' another version on MSDN.
Set objXML = Server.CreateObject("MSXML2.DomDocument.3.0")
objXML.loadXML(objXmlHttp.responseText)
strSessionId = objXML.selectNodes("/").item(0).text

Set objXML = Nothing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Set objXmlHttp = Nothing

strJournalXml = "<Journal xmlns=""urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:journal""" & _

                        " xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"">" & _

                        "    <AdministrationID>" & strAdministrationId & "</AdministrationID>" & _
                        "    <AdministrationCoCNumber>12345672</AdministrationCoCNumber>" & _
                        "    <DocumentSubject>Trx import april</DocumentSubject>" & _
                        "    <JournalType>EndOfYearCorrection</EndOfYearCorrection>" & _
                        "    <JournalEntry>" & _
                        "        <ContactName>Apple Sales International</ContactName>" & _
                        "        <ContactCode>9921</ContactCode>" & _
                        "        <EntryDate>2012-12-31</EntryDate>" & _
                        "        <GLAccount>20000</GLAccount>" & _
                        "        <Amount>22.22</Amount>" & _
                        "        <Description>Inkopen hardware</Description>" & _
                        "    </JournalEntry>" & _
                        "    <JournalEntry>" & _
                        "        <ContactName>Apple Sales International</ContactName>" & _
                        "        <ContactCode>9921</ContactCode>" & _
                        "        <EntryDate>2012-12-31</EntryDate>" & _
                        "        <GLAccount>20000</GLAccount>" & _
                        "        <Amount>-22.22</Amount>" & _
                        "        <Description>Retour hardware</Description>" & _
                        "    </JournalEntry>" & _
                        "</Journal>"

' Build SOAP XML message for WebServiceMethod "http://www.theyukicompany.com/ProcessJournal".
strXml = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>" & _
                "<soap12:Envelope xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xmlns:xsd=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"" xmlns:soap12=""http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"">" & _
                "<soap12:Body>" & _
                "<ProcessJournal xmlns=""http://www.theyukicompany.com/"">" & _

                "<sessionID>" & strSessionId & "</sessionID>" & _
                "<administrationID>" & strAdministrationId & "</administrationID>" & _
                "<xmlDoc>" & strJournalXml & "</xmlDoc>" & _
                "</ProcessJournal>" & _
                "</soap12:Body>" & _
                "</soap12:Envelope>"

' Create ServerXMLHTTP object.
Set objXmlHttp2 = Server.CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
objXmlHttp2.open "POST", strWebserviceUrl, False
objXmlHttp2.setRequestHeader "SOAPAction", "http://www.theyukicompany.com/ProcessJournal"
objXmlHttp2.setRequestHeader "Content-Type", "application/soap+xml; charset=utf-8"
objXmlHttp2.setRequestHeader "Content-Length", Len(strXml)

' Send SOAP message.
objXmlHttp2.send strXml

' Print out the request status.
Response.Write "WebServiceMethod ""ProcessJournal"" request status: <b>" & objXmlHttp2.status & " " & objXmlHttp2.statusText & "</b><br /><br />"

' Print out the SOAP XML response.
Response.Write "<div style=""border: solid 1px black;"">" & Server.HTMLEncode(objXmlHttp2.responseText) & "</div>"

Set objXmlHttp2 = Nothing
%> 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren