Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm onder Checklist op Belastingdienst


Het volgende scherm wordt geopend: In dit overzicht staan alle transacties, openstaande posten en gekoppelde transacties van en voor de Belastingdienst betreffende de volgende grootboekrekeningen:

  • 16000 Crediteuren: Dit is voor het boete- en rentedeel van naheffingsaanslagen, aanmaningen en dwangbevelen omzetbelasting (F…) en loonbelasting (A…).
  • 17110 Belastingschulden LB: Hierop zijn de aangiften loonheffing geboekt.
  • 24000 Belastingschulden btw: Hierop zijn de aangiften omzetbelasting geboekt.


Zorg ervoor dat bij alle banktransacties aangaande de Belastingdienst de relatie ‘Belastingdienst’ is toegevoegd waardoor deze transacties in dit overzicht verschijnen.