GetCurrentDomain(sessionID)


Accountants met een portaal hebben toegangsrechten op meerdere domeinen. Met deze methode haal je de ID op van het domein dat voor de huidige sessie is geactiveerd.


Parameters


sessionID

De sessie-ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).