SetCurrentDomain(sessionID, domainID)


Accountants met een portaal hebben toegangsrechten op meerdere domeinen. Met deze methode geef je aan voor welk domein de huidige sessie actief is.


Parameters


sessionID

De sessie-ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


domainID

De ID van het domein. Deze kan worden opgehaald met de methode Domains(sessionID).