Domains(sessionID)


Geeft alle domeinen die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.


Parameters


sessionID

De sessie-ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


Response XML-schema


<xs:element name="Domains">
        <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="Domain" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                                <xs:element name="Name" type="xs:string" />
                                                <xs:element name="URL" type="xs:string" />
                                        </xs:sequence>
                                        <xs:attribute name="ID" type="xs:string" />
                                </xs:complexType>
                        </xs:element>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
</xs:element>