Analytisch boekhouden

Waarde aanmaken
Een waarde is een categorie waaraan je de analytische transacties kunt toewijzen die binnen jouw scope vallen. Waarden in voorbeeld analytische view 'Omzet en kosten p...
Ma, 21 Mrt, 2022 at 12:14 PM
Verdeelsleutels
In dit overzicht zie je alle verdeelsleutels die op dit moment zijn aangemaakt voor de geselecteerde analytische view. Een verdeelsleutel kan worden ingesteld als een outpu...
Di, 14 Dec, 2021 at 11:48 AM
Verdeelsleutel aanmaken
Een verdeelsleutel kan worden ingesteld als een output voor een toewijzingsregel. Binnen een verdeelsleutel moet je ten minste één gewicht definiëren die een transactie automat...
Ma, 21 Mrt, 2022 at 11:42 AM
Verdeelsleutel of gewicht wijzigen, kopiëren of verwijderen
Een verdeelsleutel kan worden ingesteld als een output voor een toewijzingsregel. Binnen een verdeelsleutel moet je ten minste één gewicht definiëren die de analytische transac...
Di, 14 Dec, 2021 at 11:49 AM
Gewicht aanmaken
Het gewicht van een verdeelsleutel bepaalt hoe de omzet en kosten van de analytische transacties 'automatisch zullen worden verdeeld over de verschillende waarden op basis...
Ma, 21 Mrt, 2022 at 11:43 AM
Toewijzingsregels
In dit overzicht zie je alle toewijzingsregels die op dit moment zijn aangemaakt voor de geselecteerde analytische view. Toewijzingsregels zullen automatisch transacties to...
Ma, 3 Okt, 2022 at 9:38 AM
Toewijzingsregel aanmaken
Een toewijzingsregel zal automatisch transacties toewijzen aan de gewenste waarde of verdeelsleutel op basis van de door jou gedefinieerde invoer criteria. Voorbeeld toewij...
Ma, 3 Okt, 2022 at 9:25 AM
Omzet en kosten per waarde (analytisch boekhouden)
Het overzicht 'Omzet en kosten per waarde' toont per waarde de tussentijdse resultaten van het huidige jaar. Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerde...
Wo, 14 Dec, 2022 at 9:50 AM
Omzet en kosten waardenvergelijking (analytisch boekhouden)
Het overzicht 'Omzet en kosten waardenvergelijking' toont voor alle waarden de vergelijkende totalen per maand van een jaar. Alleen een gebruiker met de rol '...
Wo, 14 Dec, 2022 at 9:55 AM
Omzet en kosten per dimensie (analytisch boekhouden)
Het overzicht 'Omzet en kosten per dimensie' toont per dimensie de tussentijdse resultaten van het huidige jaar. Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbehe...
Wo, 14 Dec, 2022 at 9:54 AM