Het overzicht 'Omzet en kosten per waarde' toont per waarde de tussentijdse resultaten van het huidige jaar.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan dit overzicht bekijken.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens in het nu geopende scherm op Analytisch boekhouden. 

Selecteer het tabblad van de analytische view waarvan je een overzicht wilt bekijken en klik vervolgens op de knop Ga naar dashboard.  

Klik in het nu geopende scherm op de knop Bekijk overzicht... en vervolgens op Omzet en kosten per maand in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Het overzicht toont voor de geselecteerde waarde standaard de vergelijkende totalen per maand van een jaar (filter 'Vergelijking maanden').


Het overzicht kun je desgewenst in- of uitklappen door te klikken op één van de knoppen rechtsboven het overzicht.


Door in het overzicht te klikken op een grootboekcategorie (en eventueel een grootboek subcategorie) en vervolgens op het toe te wijzen bedrag of totaalbedrag van een specifieke waarde of alle waarden kun je de tussentijdse resultaten tot op documentniveau bekijken.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Analytische transacties per grootboekrekening.


Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven dat één van de andere overzichten moet worden getoond:

 • Omzet en kosten waardenvergelijking


 • Omzet en kosten per dimensie


Filters

In alle weergaven kun je aangeven welke gegevens moeten worden getoond d.m.v. het dropdownmenu Toon:

 • Toon ook rekeningen met bedragen van 0,00 Euro (indien van toepassing)
 • Toon ook eindejaarsboekingen (indien van toepassing)
 • Bedragen afgerond op gehele getallen 
 • Bedragen afgerond op duizendtallen.


Daarnaast kun je in het overzicht Omzet en kosten per waarde  de getoonde gegevens filteren op: 

 • Waarde (code): toont voor de analytische view alleen de omzet en kosten die zijn toegewezen aan de geselecteerde waarde óf de omzet en kosten die nog toegewezen moeten worden.
 • Huidige periode: toont de omzet en kosten van de aangegeven huidige periode.
 • Vergelijking maanden: toont de vergelijkende totalen per maand van een jaar.
 • Vergelijking jaren: toont de vergelijkende totalen van drie jaar terug tot en met het geselecteerde jaar.


In het overzicht Omzet en kosten per dimensie kun je de getoonde gegevens d.m.v. het dropdownmenu Dimensies filteren op een dimensie of een combinatie van beide dimensies.


LET OP!

In alle overzichten worden standaard de resultaten van het lopende boekjaar tot aan de datum van vandaag getoond. Je kunt echter een andere periode selecteren:
 • Selecteer je alle jaren of één bepaald jaar dan toont Yuki de resultaten over de gehele periode.
 • Kies je voor het lopende boekjaar dan zal Yuki de tussentijdse resultaten tot aan vandaag tonen.
 • Wanneer je kiest voor H1 of H2 dan toont Yuki alleen de resultaten van dat half jaar.
 • Wanneer je de resultaten op kwartaal- of maandniveau wilt bekijken dan kies je voor één van de kwartalen of maanden.
 • Klik je op de twee kaders dan toont Yuki alleen de telling van de grootboekrekeningen van de geselecteerde periode.
 • Klik je op het pijltje met het kader dan toont Yuki de telling van de grootboekrekeningen van het begin van dit jaar t/m het einde van de geselecteerde periode.


Wil je de resultaten bekijken van een aangepaste periode (zoals bijvoorbeeld een gebroken of een verlengd boekjaar) dan kun je deze zelf instellen door te klikken op Aangepast: