Boekjaar afsluiten (jaarwerk)

Boekjaar afsluiten
Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controller' of 'Backoffice controller' van het domein kan een boekjaar afsluiten. Alvorens er gestart kan w...
Vr, 1 Jul, 2022 at 9:54 AM
Administratie blokkeren en/of afsluiten
Je hebt in Yuki de mogelijkheid om een administratie tot een bepaalde datum te blokkeren of af te sluiten. Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controll...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:58 PM
Maandcontrole
Elke maand moet de administratie door de backoffice worden gecontroleerd op de volgende zaken:  Inconsistenties Bank Volledigheid van de bank Tussenrekeningen Vo...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:58 PM
Functie 'Controle proef- en saldibalans'
Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controller' of 'Backoffice controller' van het domein kan vanuit de Proef- en saldibalans alle (gebruikt...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:58 PM
RC administraties afhandelen (renteberekening)
Binnen Yuki zijn er diverse rekening-courant verhoudingen die door Yuki worden afgehandeld: Rekening-courant Administraties  Rekening-courant Personeel  R...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:56 AM
Overboekingsrekeningen btw
In dit artikel wordt kort uitgelegd wanneer de overboekingsrekeningen voor de btw worden bijgewerkt en hoe het saldo van alle btw-rekeningen verklaard kan worden. Elk btw-t...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:58 PM