Je hebt in Yuki de mogelijkheid om een administratie tot een bepaalde datum te blokkeren of af te sluiten.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controller', 'Backoffice controller' van het domein of de rol 'Externe accountant' kan een administratie blokkeren of afsluiten.


Een gebruiker met de rol 'Directie' kan de datums van de blokkering en/of de afsluiting van de administratie(s) alleen bekijken.


Een administratie kan worden geblokkeerd wanneer alle btw-aangiften en aangiften loonheffing in de administratie aanwezig zijn. Alle btw-aangiften moeten de status 'Historisch' of 'Afgesloten' (verstuurd naar en bevestigd door de Belastingdienst) hebben. De suppletie mag de status 'Concept' hebben. 

Een administratie kan echter alleen worden afgesloten indien ook de suppletie de status 'Historisch' of 'Afgesloten' heeft.


TIP!

De afsluitdatum kan als kolom worden toegevoegd aan het overzicht Administraties in het accountant portaal.


Administratie blokkeren

Je hebt de mogelijkheid om een administratie tot een bepaalde datum te 'blokkeren' zodat er in Yuki geen transacties meer verwerkt kunnen worden die boekingen tot gevolg hebben voor of op die datum.

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controller', 'Backoffice controller' van het domein of de rol 'Externe accountant' kunnen nog wel transacties wijzigen of toevoegen.


Administratie afsluiten

Wil je echter een boekjaar afsluiten in Yuki zodat er in dat jaar door geen enkele gebruiker wijzigingen aangebracht meer kunnen worden dan moet je de administratie als het het ware 'afsluiten' voor verdere wijzigingen in dat boekjaar.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. het blokkeren van een administratie zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd. 


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Blokkeren en afsluiten.


Het volgende scherm wordt geopend:Vervolgens geef je aan welke administratie je wilt blokkeren of afsluiten (als je meerdere administraties hebt in één domein) en voer je daar de laatste dag in van de periode die je wilt gaan controleren (bijvoorbeeld 31-12-2017 voor boekjaar 2017).


Je kunt een blokkering of een afsluiting weghalen door de datum te vervangen door een eerdere datum of de datum in zijn geheel te verwijderen en dan vervolgens te klikken op Bewaren.