RC administraties afhandelen (renteberekening)

Gewijzigd op Fri, 09 Jun 2023 om 03:01 PM

Binnen Yuki zijn er diverse rekening-courant verhoudingen die door Yuki worden afgehandeld:

  • Rekening-courant Administraties 
  • Rekening-courant Personeel 
  • Rekening-courant {directeur(n)} 
  • Rekening-courant {deelneming(n)}.


De grootboekrekening '20100 RC administraties' staat op de balans onder kortlopende schulden.


Hoe werkt het?

RC administraties' wordt automatisch door Yuki gebruikt indien er in één domein een transactie in een administratie wordt gekoppeld (gematcht) aan een transactie in een andere administratie. De meest voorkomende situaties:

  • Overboeken van een bedrag van een bankrekening in administratie A naar een bankrekening in administratie B
  • Betalen van een factuur in administratie A van een bankrekening van administratie B.


TIP!

Mocht er een RC verhouding bestaan tussen twee administraties die zich beiden in een ander domein bevinden, maak dan handmatig in beide domeinen een RC grootboekrekening aan voor de desbetreffende administratie.

Gebruik voor deze situatie dus niet grootboekrekening '20100 RC administraties'.


Binnen het Yuki domein kunnen diverse administraties worden aangemaakt, bijvoorbeeld een holding en een werkmaatschappij. Alle administraties worden ook als relatie in Yuki aangemaakt. Bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening wordt aangegeven onder welke administratie deze betreffende bankrekening valt.


Indien er geld van Bankrekening 1 van administratie A wordt overgemaakt naar de bankrekening 2 van administratie B, dan worden beide banktransacties allereerst automatisch geboekt op de rekening 'Betalingen onderweg'. Als op de rekening 'Betalingen onderweg' zowel de afboeking van bankrekening 1 als de ontvangst op bankrekening 2 aan elkaar gekoppeld worden (gematcht) dan wordt een extra boeking aangemaakt om de RC administraties in beide administraties bij te werken.


Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk, klik op Proef- en saldibalans en vervolgens in het nu geopende scherm op de grootboekrekening 20100 RC administraties.


Het volgende scherm wordt geopend:Het overzicht van de grootboekrekening '20100 RC administraties' moet per saldo op nul uitkomen als je in het dropdownmenu Alle administraties selecteert. 


Wanneer je filtert op administratie zie je een overzicht van de boekingen (transacties) die direct aan die administratie zijn gekoppeld, de relatie geeft aan op welke boeking het betrekking heeft. De tegenboeking wordt in dit overzicht niet meegenomen omdat de desbetreffende boeking weer direct aan de andere administratie is gekoppeld. 


Renteberekening voor administratie

De Belastingdienst eist dat er een zakelijke vergoeding (rente) moet worden berekend over RC-verhoudingen tussen ondernemingen (administraties).


In een RC-overeenkomst tussen de verschillende ondernemingen (administraties) wordt naast de duur van de overeenkomst, het maximum bedrag van de RC-verhouding etc. ook het rentepercentage vastgelegd.


Om te rente te berekenen voor de boekingen (transacties) in een specifieke administratie in het domein klik je op de knop Renteberekening.Het volgende scherm wordt geopend:In dit rente-overzicht zie je nu de boekingen (transacties) die direct aan de geselecteerde administratie zijn gekoppeld. 

De tegenboekingen worden hier dus niet getoond omdat deze boekingen weer direct aan een andere administratie zijn gekoppeld.


Onderaan het rente-overzicht wordt altijd het saldo van de berekende te ontvangen of te betalen rente getoond.


Selecteer, indien nodig, een andere administratie in het domein waarvoor je de renteberekening wilt laten maken.

Voer het rentepercentage in zoals vermeld in de RC-overeenkomst en klik vervolgens op de knop Berekenen


Yuki voert de renteberekening uit op basis van de dagen.


TIP!

Yuki berekent bij leningen de rente op basis van de dagen en op basis van de exacte dag waarop een aflossing is gedaan (de renteberekening wordt hierop aangepast). 


De berekende rente moet handmatig via een memoriaalboeking in administratie A (de te betalen rente) worden geboekt en in administratie B (de te ontvangen rente) worden tegengeboekt in Yuki. 


Wordt de berekende rente door de beide administraties in RC verrekend dan boek je beide memoriaalboekingen tegen op '23000 Betalingen onderweg'. Hierdoor kunnen de memoriaalboekingen in beide administraties worden gematcht.

Wordt de berekende rente door de beide administraties daadwerkelijk via de bank ontvangen of betaald dan boek je de beide memoriaalboekingen tegen op '16530 Te betalen interest' en '13600 Nog te ontvangen interest'.


TIP!

Vermeld in de beide memoriaalboekingen ook altijd de relatie zodat de grootboekrekening aan de gewenste administratie wordt toegekend.


Indien er sprake is van een RC-overeenkomst kan via de dynamische grootboekrekening '85600 Ontvangen rente vrij 1' een extra grootboekrekening worden aangemaakt om de te ontvangen rente te boeken.Via de dynamische grootboekrekening '86600 Betaalde rente op andere leningen en schulden' kan een extra grootboekrekening worden aangemaakt om de te betalen rente te boeken.Indien er sprake is van consolidatie, een groepsmaatschappij, deelnemingen of leningen tussen de verschillende ondernemingen (administraties) dan wordt de berekende rente op RC administraties op de door Yuki automatisch gegenereerde grootboekrekeningen geboekt zoals bijvoorbeeld:

  • Consolidatie: 13400 Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen / 16320 Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen
  • Groepsmaatschappij: 85100 Rente lening aan groepsmaatschappij {0} / 86100 Rente lening van groepsmaatschappij {0} (dynamische grootboekrekeningen)
  • Deelnemingen: 85200 Rente lening aan deelneming / 86200 Rente lening van deelneming (dynamische grootboekrekeningen)
  • Leningen: 85300 Rente lening aan {0} / 86300 Rente lening van {0} (dynamische grootboekrekeningen).


Het rekeningschema voor een domein is enkel door een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant' te bewerken


De renteberekening kan worden gedownload als een CSV-bestand door te klikken op de knop Download.

Dit CSV-bestand kun je bijvoorbeeld openen in Excel.


TIP!

Bewaar het CSV-bestand als een PDF-document en koppel het vervolgens aan de memoriaalboeking.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren