Omzet en kosten

Gewijzigd op Mon, 12 Feb 2024 om 05:55 PM

Het overzicht 'Omzet en kosten' ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft je een meer gedetailleerd beeld van hoe het gaat met je bedrijf.


Van dit overzicht zijn een drietal weergaven beschikbaar aangaande de tussentijdse resultaten nl.:

 • huidige periode
 • vergelijking maanden
 • vergelijking jaren. 


TIP!

Wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein kan er ook vanuit een geopend project een overzicht van de 'Omzet en kosten' voor dat project worden opgevraagd.


Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

 • een vraag stellen aan gebruiker
 • de tussentijdse resultaten van huidige periode exporteren als aangepast rapport (PDF)
 • de tussentijdse resultaten van huidige periode exporteren als tussentijds rapport (PDF) of rapport + toelichting (PDF)
 • de maandelijkse of jaarlijkse vergelijking van tussentijdse resultaten exporteren als CSV-bestand.


 Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik vervolgens op Omzet en kosten.  


Het volgende scherm wordt standaard in de weergave 'Huidige periode' geopend:De tussentijdse resultaten van het huidige jaar (Omzet en kosten) worden in je scherm getoond als bedragen in Euro's.


Door in het overzicht te klikken op een (sub)groep of grootboekrekening en vervolgens op het bedrag kun je de tussentijdse resultaten tot op documentniveau bekijken.


Alle niveaus van het overzicht kun je desgewenst in- of uitklappen of uitklappen tot de grootboekrekeningen door te klikken op één van de knoppen rechtsboven in het overzicht.LET OP!

Wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' of 'Financiële administratie' alle niveaus van het overzicht uitklapt, worden de grootboekrekeningnummers niet getoond.


Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven dat één van de andere weergaven moet worden getoond:

 • Vergelijking maanden


  Dit overzicht toont je de vergelijkende totalen per maand van een jaar.

 • Vergelijking jaren


  Dit overzicht toont je de vergelijkende totalen van drie jaar terug tot en met het geselecteerde jaar.

Filters

Afhankelijk van de gekozen weergave kun je d.m.v. het filter Toon aanvullende gegevens selecteren die moeten worden getoond in het overzicht.


 • Eindejaarscorrecties (indien van toepassing) 
  De eindejaarscorrecties die in een administratie zijn ingevoerd door middel van eindejaarscorrectie memoriaalboekingen.
 • Fiscale correcties (indien van toepassing alleen beschikbaar in weergave 'Huidige periode')
  De fiscale correcties die in een administratie zijn ingevoerd door middel van fiscale correctie memoriaalboekingen.
 • Verticale analyse (niet beschikbaar in weergave 'Vergelijking maanden')
  De tussentijdse resultaten van het huidige jaar worden in je scherm getoond als percentages van de omzet.
 • Cumulatief (alleen beschikbaar in weergave 'Vergelijking maanden')
  De som van alle tussentijdse resultaten tot en met een maand.
 • Bedragen afgerond op gehele getallen (niet beschikbaar in weergave 'Huidige periode')
 • Bedragen afgerond op duizendtallen (niet beschikbaar in weergave 'Huidige periode').

Tussentijdse resultaten van huidige periode exporteren als aangepast rapport (PDF) 

Om de tussentijdse resultaten van een geselecteerde periode te exporteren als een rapport dat je zelf hebt aangepast, klik je op de knop Exporteer als... en selecteer je vervolgens Aangepast rapport (PDF).


Het volgende scherm wordt geopend:Hieronder wordt beschreven welke gegevens je in het te exporteren rapport kunt opnemen:


Bedrijf

Selecteer het bedrijf waarvan de tussentijdse resultaten in de PDF moeten worden opgenomen.


Periode

Selecteer de periode waarvan de tussentijdse resultaten in de PDF moeten worden opgenomen.


Inhoud


Secties

Geef aan of je het overzicht 'Omzet en kosten' of 'Bezittingen en schulden' wilt exporteren.


Niveaus

Geef aan tot aan welk niveau in het overzicht de tussentijdse resultaten moeten worden geëxporteerd:

 • Alleen hoofdgroepen (alles ingeklapt)
 • Hoofd- en subgroepen (uitgeklapt tot grootboekrekeningen)
 • Groepen en grootboekrekeningen (alles uitgeklapt).


Details


Vergelijk met vorig jaar (alleen beschikbaar in weergave Huidige periode)

Vergelijkende totalen van vorig jaar tot en met het geselecteerde jaar.


Verticale analyse

Verticale analyse is een methode voor de analyse van het overzicht 'Omzet en kosten' waarbij elke afzonderlijke (sub)groep wordt weergegeven als een percentage van de omzet. 


Eindejaarscorrecties

De eindejaarscorrecties die in een administratie zijn ingevoerd d.m.v. eindejaarscorrectie memoriaalboekingen.


Fiscale correcties

De fiscale correcties die in een administratie zijn ingevoerd d.m.v. fiscale correctie memoriaalboekingen.Klik op de knop Exporteren om het aangepaste rapport te exporteren als een PDF-bestand.


Een voorbeeld van een aangepast rapport met niveau Groepen en grootboekrekeningen is onderaan dit artikel toegevoegd als attachment.


Tussentijdse resultaten van huidige periode exporteren als tussentijds rapport (PDF) of rapport + toelichting (PDF)

Om de tussentijdse resultaten van een geselecteerde periode te exporteren als een tussentijds rapport of een rapport + toelichting, klik je op de knop Exporteer als... en selecteer je vervolgens Tussentijds rapport (PDF) of Rapport + toelichting (PDF)


Tussentijds rapport (PDF)

Er wordt een een PDF gegenereerd met de resultaten van de geselecteerde periode


Een voorbeeld van een tussentijds rapport is onderaan dit artikel toegevoegd als attachment.Rapport + toelichting (PDF)

Er wordt een uitgebreidere PDF gegenereerd van de geselecteerde periode met de onderliggende grootboekrekeningen.


Een voorbeeld van een rapport + toelichting is onderaan dit artikel toegevoegd als attachment.


Maandelijkse of jaarlijkse vergelijking tussentijdse resultaten exporteren als CSV-bestand

De gegevens in de weergave 'Vergelijking maanden' of 'Vergelijking jaren' kunnen worden geëxporteerd als een CSV-bestand door te klikken op de knop Exporteer als CSV


Een voorbeeld van een vergelijking van maanden is onderaan dit artikel toegevoegd als attachment.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren