Overzichten

Boekhouding
Op het startscherm van Boekhouding zie je de bedrijfsmonitor. Deze monitor geeft je een up-to-date stand van zaken van je resultaten, omzet, bedrijfslasten, banksaldi en je kas...
Ma, 28 Mrt, 2022 om 11:25 AM
Financiële monitor
In de financiële monitor zie je de belangrijkste indicatoren (kengetallen) van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van je omzet, marge en resultaat, ...
Wo, 28 Jul, 2021 om 11:58 AM
Omzet en kosten & Bezittingen en schulden
Het overzicht 'Omzet en kosten' ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft je een meer gedetailleerd beeld van hoe het gaat met je bedrijf. He...
Ma, 20 Dec, 2021 om 12:05 PM
Proef- en saldibalans
De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen.  De proef- en saldibalans is alleen beschikbaar voor...
Wo, 28 Jul, 2021 om 12:55 PM
Debiteuren/Crediteuren/RC personeel (openstaande posten)
In het overzicht 'Openstaande posten' kun je alle openstaande posten bekijken van crediteuren, debiteuren of RC personeel. Deze openstaande posten zijn in Yuki: All...
Di, 29 Nov, 2022 om 9:25 AM
Intercompany transacties
Indien er meerder administraties binnen één Yuki domein aanwezig zijn, kunnen de onderlinge transacties tussen de administraties de zgn. 'intercompany transacties' ee...
Wo, 28 Jul, 2021 om 12:00 PM