Software release


 • Kolom 'Bestandsnaam' toegevoegd aan scherm 'Voeg een bestand toe' bij verkoopfactuur


Bij het maken van een nieuwe verkoopfactuur kan een bestand worden bijgevoegd vanuit het Archief. Er is een nieuwe kolom toegevoegd om de bestandsnaam weer te geven zodat het juiste toe te voegen bestand makkelijker kan worden geselecteerd.


 • In Dashboard Verkoop worden de openstaande facturen getoond i.p.v. de achterstallige facturen


In het dashboard Verkoop is de tegel 'Achterstallige facturen' vervangen door de tegel 'Openstaande facturen'.


 • Link naar KvK-nummer opent nieuwe KvK-pagina's 


De link naar het KvK-nummer opent de nieuwe KvK-pagina's die onlangs zijn geïntroduceerd in Nederland.


 • Periode selectie 2.1 in nieuwe Verkoop en Activa


Het is mogelijk om met behulp van pijlen naar de vorige of volgende periode te navigeren.

De periode selectie ondersteunt nu 13 perioden.

Wanneer je met de muis beweegt boven het icoon [ ] of ->] verschijnt er een tooltip met uitleg.


 • Nieuw Yuki logo wordt afgedrukt op btw-aangiften


Het nieuwe Yuki logo wordt nu afgedrukt op de btw-aangiften.


 • Nieuwe kolommen aan te exporteren transacties vanuit analytische view toegevoegd


De te exporteren transacties van een analytische view bevatten nu ook de kolommen 'Projectcode' en 'Code van analytische waarde'.


 • Nieuwe velden voor transactie aanwezig in import via Rabobank boekhoudkoppeling


Voor verschillende typen transacties worden via de nieuwe Rabobank koppeling nu ook de velden 'paymentInformationIdentification' en 'purposeCode' voor de Yuki transactie omschrijving meegenomen. 


Een lijst van purposeCodes en hun betekenis vind je hier:
https://cashmanagement.bnpparibas.com/node/3418/specialpdf/appendix/3831


 • Velden AccrualDate, AccrualPeriods en AccrualInterval aan Sales webservice toegevoegd


De velden AccrualDate, AccrualPeriods en AccrualInterval die aan de Sales webservice zijn toegevoegd maken het mogelijk om de omzet van de verkoopfactuur automatisch te spreiden. 


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Sales - Functionele beschrijving velden verkoopfacturen XML


Opgeloste bugs


 • 96760 Contact - change link 'Outstanding invoices' back to UI 1.0
  The report 'Outstanding invoices' on a Contact card was migrated to Sales UI 2.1, showing only sales invoices. This report originally shows both purchase and sales invoices, For this reason the 'Outstanding invoices' report now again links to the original report instead of Sales UI 2.1.
 • 90879 Increase invoice line suggestion width
  In a sales invoice line, when searching for a sales item by typing, the suggestions shown were cut off. This caused readability issues when sales items have a long description. This issue has been resolved, the full description is now shown.
 • 96977 Drag & drop invoice lines - Reference is not moved with rest of the invoice line
  In a draft sales invoice, when changing the order of the invoice lines, the reference field did not move correctly along with the rest of the invoice line. This issue has now been resolved.
 • Sales webservice, contact fields are empty after import
  Using the Sales webservice to update contact information based on the Contact code, fields should not be overwritten with empty values when the relevant elements are left out of the XML. However, fields were also cleared when elements were left out of the XML. This issue has now been resolved.
 • 81106 Reference of removed invoice line overwrites the reference of the line below
  In a sales invoice, when removing an invoice line, the Reference field of the removed invoice line would overwrites the reference of the line below. This issue has now been resolved
 • 89261 it is possible to change a banktransaction to another GLaccount while VAT return is closed
  It is not possible anymore to change the GLaccounts of a bankstatement when the bankstatement has VAT and is included in a closed VAT return.
 • 94312 end of year correction not included in PDF export transactions
  End of year corrections were not included in pdf report when the pdf was generated with the ExportPdf job.
 • 89779 Long company names don't get printed well on P&L and A&L PDF prints
  Fixed the behavior for long company names that were overflowing the document on P&L and A&L PDF Prints.
 • 91395 Aging analysis duplicate values
  When an invoice was precisely 30 days overdue, it appeared in the aging list both under 1-30 and 30-60 days overview. The headers are now updated so it's more clear the second column starts from 31 days and the invoices will appear in only one column so there are no duplicated values anymore.
 • 94474 Issue with date picker in profit & loss
  The date picker in the profit & loss was showing incorrect when selecting a calendar year and moving to the previous year.
 • 96614 Modify Saleswebservice invoice results in double VAT
  Using the webservice, users can create a 'ready to send' invoice by using the option 'process = false'. After creation, when making additional changes to the invoice line before sending the invoice, the invoice ended up with double VAT in their invoice lines. This issue has now been resolved.
 • 84789 Make "Total excl. VAT" a default column in all sales datalists where this makes sense
  In the sales overview lists, the column 'Total excl. VAT' has been made a default column, to facilitate the user in the interpretation of the amounts shown.
 • 94306 Projects without administration are not showing in the sales invoice drop down
  When creating a sales invoice, it is possible to link a project. However, projects not related to a specific company could not be selected. Now, projects can be selected that are related to the selected company and projects that have no linked company.
 • 87119 Import new formats AMEX credit card file goes wrong
  Now it is possible to upload the new AMEX format existing of 3 columns: (Datum, Omschrijving, Bedrag).