Software release


 • Financiële transacties exporteren in RGS 3.3 (voor exportformaten XAF 3.2 (RGS) en RGS Brugstaat)


RGS (Referentie Grootboekschema) is het grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Door deze gestandaardiseerde codering is het mogelijk om eenvoudiger gegevens uit te wisselen tussen verschillende partijen waaronder de Belastingdienst, het CBS (vragenlijst Jaar-productiestatistiek) en rapportage pakketten.


Bij het gebruik van het exportformaten XAF 3.2 (RGS) en RGS Brugstaat voor het exporteren van de financiële transacties kunnen de master codes vanuit Yuki nu ook worden gekoppeld ('gemapped') aan een aantal codes in de nieuwe versie RGS 3.3.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Financiële gegevens exporteren.


 • Ouderdomsanalyse: bekijken van bedragen die 180 dagen of langer open staan


In het overzicht 'Openstaande posten' kun je alle openstaande posten bekijken van crediteuren, debiteuren of RC personeel. In de weergave 'Ouderdomsanalyse' kun je nu alle bedragen per crediteur, debiteur of werknemer bekijken die 30, 60, 90, 180 dagen of langer open staan.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Debiteuren/Crediteuren/RC personeel (openstaande posten).


Opgeloste bugs


 • Selfaccounting BO role cannot access webservice page
  End users with only the role Backoffice user can now also access and create API keys.
 • Red line with statement view, when you choose a random period
  The check closing balance amount of the FinBankAccountCard.aspx (bankstatement view) will now always provide the balance amount of the end, of the selected period that a user has selected or, filled in using the date picker.
 • Links for searched pages do not work properly
  Search results for pages of the different menus now works correctly.
 • In Portal BP Invoicing view, double click to see all features selects all lines
  To view the different extra features in the Bundle pricing: Invoicing report on portal, you can now click just once without selecting all the lines.
 • Differences in timeliness
  There was an issue with the timeliness on the backoffice monitor when a portal has subportals, as these subportals influenced the number, leading to incorrect results. This has been resolved.
 • Fix "&" and "Spacebar" in payment list when editing the payment details
 • Work-related Cost Scheme generated PDf does not take edited Wage Total into account
  WKR now takes into account edited wage total even if there are no transactions.