Het feature Zelfboeken is een volledige oplossing voor zowel de accountant als de ondernemer.


Het biedt de ondernemer één omgeving met alle backoffice functionaliteiten die nodig zijn om documenten te verwerken. Ondernemers hoeven dus niet meer te wisselen tussen verschillende omgevingen. Daarnaast komen ondernemers op deze manier ook niet meer in jullie portaal terecht. Dit is een behoorlijke verbetering op het gebied van privacy en voor nu en in de toekomst volledig AVG-proof. Hiermee vervangt het feature Zelfboeken de rol Portaal gastgebruiker, deze rol werd voornamelijk toegekend als een tijdelijke oplossing. 


Ook zagen we dat veel gastgebruikers uit het oog werden verloren en/of niet verwijderd werden, wat zorgde voor een incompleet overzicht van gebruikers die toegang hadden tot backoffice functionaliteiten. Dit is dan ook een uitgesproken kans om het bestand van portaal gastgebruikers, indien gewenst, op te schonen en zo te zorgen voor een optimaal overzicht.