In Yuki kun je bij een project een budget invoeren voor de omzet en inkoop. Dit budget is voor de gehele looptijd van het project (dus niet per jaar).
In dit overzicht kun je de voortgang van alle projecten bekijken voor wat betreft de budgetten en verschillen t.o.v. de actuele omzet.


Elke gebruiker kan alleen de margebijdrage van een project bekijken waartoe hij of zij toegang heeft.


Beweeg met je muis boven het icoon Projecten in de navigatiebalk en klik vervolgens op Margebijdrage


Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm kun je de volgende knoppen gebruiken:

  1. Selecteer hier de periode waarvan je de projecten wilt bekijken. 
  2. Maak hier een keuze waarop je de projecten wilt filteren; alle projecten, mijn projecten, beheerder of relatie. 
  3. Voer vervolgens het feitelijke selectiecriterium in. Door op de knop Zoek te klikken wordt de filter op de lijst toegepast.
  4. Wissel tussen het wel of niet tonen van de actieve (lopende) projecten. 
  5. Wissel tussen het wel of niet tonen van projecten met een totaalbedrag van 0,00 euro.
  6. Wissel tussen de weergave van de omzet en kosten (bedrijfslasten gerelateerde rekeningen) óf de brutomarge (omzet en kostprijs van de omzet gerelateerde rekeningen).
  7. Bekijk de margebijdrage van projecten van een bepaalde administratie of van alle administraties in het domein.
  8. Pas de getoonde kolommen in het overzicht aan.
  9. Download het getoonde overzicht als een CSV-bestand.


De kolom Marge geeft het verschil aan tussen de omzet (omzetrekeningen) en de inkoop (kosten- en inkooprekeningen).

De kolom (Marge) % geeft de marge aan als percentage van de omzet.

De kolom Budget marge geeft het verschil aan tussen het budget van de omzet (omzetrekeningen) en het budget van de inkoop (kosten- en inkooprekeningen).

De kolom (Budget marge) % geeft de budget marge aan als percentage van het budget van de omzet. 


Om de verschillen t.o.v. de actuele omzet te tonen kun je de kolommen 'Verschil omzet', 'Verschil inkoop' en 'Verschil marge' aanzetten.
In dit overzicht kun je alle kolommen, behalve 'Budget omzet', 'Budget inkoop', 'Budget marge' en (Budget marge) '%', oplopend of aflopend sorteren. 


Om de financiële details van een project te bekijken klik je op de naam van het project of op > voor het project.

Door onderaan in het overzicht te klikken op > voor niet project gerelateerde omzet zie je in het overzicht niet gekoppeld alle documenten en transacties in de administratie die nog niet zijn gekoppeld aan een project.