Vanuit de btw-aangifte is het niet mogelijk rechtstreeks correcties aan te brengen op het aangiftevak 'Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU'. Voor alle financiële boekingen op deze groep is namelijk een relatie met een geldig btw-nummer vereist. Om correcties te kunnen maken op de 'Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU' moet een memoriaalboeking aangemaakt worden. In deze memoriaalboeking moet een regel worden opgenomen, geboekt op '18611 - Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU' met een bedrag van € 0,00. Voor de grondslag moet het juiste correctiebedrag ingevuld worden.