UBL-facturen kunnen in Yuki op verschillende manieren worden aangeleverd. Deze kunnen door de Yuki gebruiker of de leveranciers die UBL-facturen kunnen aanleveren worden gestuurd naar de administratie(s). Daarnaast is het ook mogelijk om UBL-facturen automatisch te laten ophalen via InvoiceSharing of de Sales webservice


Alle medewerkers van het kantoor kunnen het overzicht van de aangeleverde UBL-facturen bekijken.


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in een domein kan de UBL-facturen in dat domein ook daadwerkelijk openen.


In het backoffice portaal klik je op Beheer en vervolgens op UBL om een overzicht te bekijken van de UBL-facturen in het (sub)portaal.


Het volgende scherm wordt geopend:Door op de naam van een UBL-factuur te klikken wordt de desbetreffende UBL-factuur direct in het domein geopend.


In dit scherm zie je o.a. de volgende kolommen:

 • Type: de IDR (Intelligent Document Recognition) classificeert het XML-bericht als een document van het type inkoopfactuur of verkoopfactuur.
 • Alle velden juist: alle velden in de UBL-factuur zijn wel of niet door de IDR correct herkend.
 • Autom. verwerkt: de UBL-factuur is wel of niet automatisch door Yuki verwerkt
  Een UBL-factuur wordt nietautomatisch verwerkt als bijv.:
  • bij de standaardwaarden van een leverancier of klant in een domein is aangegeven dat in- of verkoopfacturen niet automatisch verwerkt mogen worden
  • niet alle velden in de UBL-factuur correct zijn herkend door de IDR.
 • Job status: de status van de job (herkenning en afhandeling door IDR)
 • Foutmelding: de eventuele foutmelding wanneer de job niet kon worden afgehandeld. 


TIP!

De gegevens in de kolommen Alle velden juist, Autom. verwerkt, Job status en Foutmelding kunnen in meer detail worden bekeken door rechtsboven in een verwerkte UBL factuur te klikken op IDR details.