Accounting - Functionele beschrijving velden memoriaalboekingen XML

Gewijzigd op Thu, 16 Sep 2021 om 01:33 PM

Dit artikel beschrijft de functionele uitwerking in de software van een aantal van de velden in de memoriaalboekingen XML. Deze dient te worden aangeleverd met de webservicemethode Accounting - ProcessJournal(sessionID, administrationID, xmlDoc).


LET OP!

Het doornemen van het onderstaande XML-schema is aanbevolen, deze informatie is het meest volledig en in het Engels beschreven.


Webadres van het XML-schema van de memoriaalboekingen


http://www.yukiworks.nl/schemas/Journal.xsd


Voorbeeld


<Journal xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:journal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

            <AdministrationID>VERVANGEN MET ADMINISTRATIONID</AdministrationID>

            <AdministrationCoCNumber>12345672</AdministrationCoCNumber>

            <DocumentSubject>Trx import april</DocumentSubject>

            <JournalType>GeneralJournal</JournalType>

            <JournalEntry>

                    <ContactName>Apple Sales International</ContactName>

                    <ContactCode>9921</ContactCode>

                    <EntryDate>2012-12-31</EntryDate>

                    <GLAccount>20000</GLAccount>

                    <Amount>22.22</Amount>

                    <Description>Inkopen hardware</Description>

            </JournalEntry>

            <JournalEntry>

                    <ContactName>Apple Sales International</ContactName>

                    <ContactCode>9921</ContactCode>

                    <EntryDate>2012-12-31</EntryDate>

                    <GLAccount>10005</GLAccount>

                    <Amount>-22.22</Amount>

                    <Description>Retour hardware</Description>

            </JournalEntry>
</Journal>


Omschrijving velden

Hieronder vind je een omschrijving van de velden. Het XML-schema bevat zelf ook een omschrijving van de velden en welke waarden en datatypes erin worden verwacht.


Journal: AdministrationID / AdministrationCoCNumber

In domeinen met meerdere administraties is het verplicht om één van deze twee velden in te vullen. Hiermee geef je aan in welke administratie je de memoriaalboekingen wilt aanmaken.


LET OP!

Neem of 'AdministrationID'  of 'AdministrationCoCNumber' op. Als je beiden opneemt krijg je de Error: The element 'Journal' has invalid child element 'AdministrationID'.

Journal: DocumentSubject

Het onderwerp van het aangemaakte bestand.


Journal: JournalType

Met dit veld geef je aan van welk type de memoriaalboekingen zijn. Mogelijke waarden zijn 'GeneralJournal' voor een normale memoriaalboeking, 'EndOfYearCorrection' voor een eindejaarscorrectie en 'FiscalCorrection' voor een fiscale correctie. Voor de eindejaars- en fiscale correcties dienen de boekingsdatums te vallen op de laatste dag van het fiscale boekjaar.

Journal: ProjectID 

HID van het project waaraan je het document wilt koppelen. Het meegeven van deze parameter maakt de parameter 'ProjectCode' overbodig. Een gebruiker met de rol 'Directie' dient wel de bundel Medium, Large of Unlimited te hebben gekozen via de Yuki Store in het domein.  

Journal: ProjectCode

De code van het project waaraan je het document wilt koppelen. Deze parameter wordt alleen gebruikt als de parameter 'ProjectID' niet wordt meegegeven. Een gebruiker met de rol 'Directie' dient wel de bundel Medium, Large of Unlimited te hebben gekozen via de Yuki Store in het domein.  

JournalEntry: ContactCode / ContactName

Indien je de relatiecode meegeeft, wordt er gezocht naar een bestaande relatie met deze relatiecode. Als je geen relatiecode meegeeft wordt er gezocht naar een bestaande relatie met dezelfde naam. Als er geen relatie kan worden gevonden, wordt deze nieuw aangemaakt.

JournalEntry: EntryDate

De datum van de boeking.

JournalEntry: GLAccount

De code van de grootboekrekening. Een lijst met beschikbare grootboekrekeningen en de bijbehorende codes is terug te vinden in het rekeningschema in je domein in Yuki.

JournalEntry: Amount

Het bedrag van de boeking in EURO. Geef een negatief bedrag mee voor creditboekingen en een positief bedrag voor debetboekingen.

JournalEntry: Description

De omschrijving van de boeking. Omschrijvingen langer dan 256 characters worden ingekort.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren