AdministrationID(sessionID, administrationName)

Geeft het ID terug (een GUID) van een administratie op basis van de administratienaam. Dit gegeven is nodig om bijvoorbeeld winst- en verliesrekening op te kunnen vragen.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


administrationName

De naam van de administratie.