Via werksoorten kun je diverse soorten urenregistraties aanmaken. Bij elke werksoort kan worden vastgelegd door wie de werkopdracht (uren) van de desbetreffende werksoort goedgekeurd moet worden.


De verantwoordelijke persoon kan vervolgens via zijn of haar takenlijst de werkuren goedkeuren. 


TIP!

Wanneer je in het onderstaande screenshot Mail versturen selecteert, wordt er een notificatie e-mail gestuurd naar één van de personen die de werkzaamheden mag goedkeuren. Indien er bij punt 1. niets wordt ingevoerd zal de mail respectievelijk naar 2. of 3.


Een gebruiker met de rol 'Directie' kan altijd alle uren goedkeuren en/of factureren.


Je kunt instellen dat de projectbeheerder, de manager of een specifiek persoon de werkuren moet goedkeuren en/of factureren.Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Nieuwe werksoort aanmaken.