In dit overzicht zie je alle werkopdrachten (urenregistraties) waar een relatie aan gekoppeld is. Je kunt de werkopdrachten goedkeuren (zowel facturabele als niet-facturabele), eventueel aanpassen en/of factureren.


TIP!

Gefactureerde werkzaamheden (uren) kunnen alleen weer worden teruggezet zolang de desbetreffende gegenereerde verkoopfactuur nog in het overzicht 'Te verzenden facturen' staat. Zodra je de te verzenden verkoopfactuur hebt verwijderd verschijnen de werkzaamheden (uren) weer in het overzicht 'Werkzaamheden factureren'.


Beweeg met je muis boven het icoon Agenda in de navigatiebalk en klik vervolgens op Werkzaamheden factureren.


Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt het overzicht filteren op status Nog te factureren, Gegenereerde facturen en Niet facturabel.


Nog te factureren (zie bovenstaand screenshot)

In deze weergave zie je alle facturabele werkopdrachten. Deze opdrachten kunnen worden bewaard, gefactureerd of goedgekeurd worden zonder te factureren:

  • Bewaren: is voor als je bijvoorbeeld aantallen hebt aangepast.
    (Aangepaste prijzen worden niet opgeslagen. prijzen aanpassen doe je in de prijslijst of handmatig per factuur).
  • Factureren: er worden direct verkoopfacturen (per relatie per project) gegenereerd voor de geselecteerde werkzaamheden (werkopdrachten). Alle werkzaamheden met dezelfde werksoort en hetzelfde project worden één regel op de factuur.
    De gegenereerde verkoopfacturen kunnen nog apart worden bekeken, aangepast en verstuurd worden vanuit het overzicht 'Te verzenden facturen' in Verkoop.
  • Goedkeuren zonder te factureren: bij het goedkeuren van werkopdrachten verdwijnen deze uit de lijst. Je kunt ze dan niet meer factureren.

Niet facturabelIn deze weergave kun je de niet-facturabele werkzaamheden goedkeuren en/of afhandelen.

De werkopdrachten verdwijnen dan uit de lijst maar staan nog wel in de overzichten 'Werkzaamheden' en 'Gewerkte uren'.


Gegenereerde facturenIn deze weergave zie je alle gegenereerde facturen voor de werkopdrachten die gefactureerd konden worden.