Boekhouding

Gewijzigd op Thu, 11 Apr 2024 om 10:37 AM

Op het startscherm van Boekhouding zie je de bedrijfsmonitor. Deze monitor geeft je een up-to-date stand van zaken van je resultaten, omzet, bedrijfslasten, banksaldi en je kasbalans. Je kunt in Boekhouding natuurlijk ook gebruik maken van de meer boekhoudkundige functies zoals o.a. Omzet en Kosten, Bezittingen en schulden, Proef- en saldibalans, Activa, openstaande posten debiteuren en crediteuren, btw en het rekeningschema.


De Boekhouding functionaliteit is beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de minimale versie van Yuki (Minimal) of de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.


Het feature Yuki Analytisch boekhouden is geïntegreerd in de Boekhouding functionaliteit.


VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DEZE FUNCTIONALITEIT ZIE FAQ BOEKHOUDING!


Met Yuki analytisch boekhouden heb je de mogelijkheid om analytisch te boeken. Analytische boekingen worden extracomptabel verwerkt wat betekent dat deze dus niet daadwerkelijk op grootboekrekeningen in je administratie worden geboekt. Deze boekingen van kosten en opbrengsten worden volgens een analytisch plan (view) toegewezen aan bepaalde dimensies zoals bijvoorbeeld kostenplaatsen en kostendragers.  

 

Een bekend voorbeeld van kostenplaatsen zijn afdelingen binnen een bedrijf, een voorbeeld van kostendragers zijn eindproducten waaraan de kosten zijn verbonden.

Het feature Yuki Analytisch boekhouden is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.


Klik in de navigatiebalk op het icoon Boekhoudingen het startscherm van Boekhouding wordt geopend:In dit startscherm zie je een vervolgmenu met de belangrijkste functies van Boekhouding.  


Overzicht


Monitor
Een pagina met de belangrijkste indicatoren van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van je omzet, marge en resultaat, je banksaldo, kasbalans, ouderdom van openstaande klanten en leveranciers, maar ook wat complexere KPI's (Kritieke Prestatie Indicator) zoals werkkapitaal, solvabiliteit en rentabiliteit.


Omzet en kosten
Dit overzicht, ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft je een meer gedetailleerd beeld van hoe het gaat met je bedrijf. Standaard wordt hier een jaaroverzicht getoond maar je kunt ook kiezen voor een verdeling per maand of vergelijking van meerdere boekjaren.


Bezittingen en schulden
Ook wel de 'balans' van je bedrijf. Dit overzicht geeft een beeld van waarin het bedrijf geïnvesteerd heeft, hoeveel vorderingen en schulden het nog heeft en wat het vermogen van het bedrijf is. Ook hier kun je kiezen voor een jaaroverzicht, een periodeoverzicht en een vergelijking van boekjaren.


Proef- en saldibalans

De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen.


Activa

Binnen Yuki is het mogelijk om alle activa samengevat in één overzicht te presenteren en naar PDF te exporteren.


Debiteuren
Bekijk hier in detail welke klanten (debiteuren) nog facturen hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande facturen, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per klant de bedragen worden getoond die 30, 60, 90 dagen of langer open staan.


Crediteuren
Bekijk hier in detail welke leveranciers (crediteuren) nog facturen hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande facturen, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per leverancier de bedragen worden getoond die 30, 60, 90 dagen of langer open staan.


Memoriaal (alleen beschikbaar voor gebruiker met de rol 'Externe accountant')

Hier vind je een lijst met alle memorialen die in je administratie(s) geboekt zijn. Yuki biedt je de mogelijkheid om memoriaalboekingen handmatig aan te maken of te importeren via een financieel importbestand.


RC personeel
Bekijk hier in detail welke werknemers nog salarisstroken of declaraties hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande salarisstroken of declaraties, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per werknemer de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.


Btw-aangifte

Hier vind je een overzicht van alle btw-aangiften die in het verleden werden verstuurd. Van de lopende periode wordt permanent de aangifte bijgewerkt zodat je al in de loop van de maand of het kwartaal kunt zien hoe de btw-aangifte zich ontwikkelt.


Loonheffing

Hier vind je een overzicht van alle aangiften loonheffing die in de administratie(s) zijn verwerkt.


Analytisch boekhouden (alleen beschikbaar voor gebruiker met 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', Financiële administratie' of 'Externe accountant')

De analytische view kan hier worden opgebouwd en indien nodig gewijzigd. Er kunnen analytische overzichten worden bekeken en analytische transacties kunnen worden geëxporteerd om gebruikt te worden in andere software programma's.


Bewerken


Exporteren

In Yuki kun je financiële transacties eenvoudig exporteren. Voor verschillende doeleinden worden verschillende exportformaten ondersteund zoals Excel formaat, CSV formaat en PDF. Daarnaast zijn o.a. ook de volgende exportformaten mogelijk: ASCII, Audition, XML, Nextens, XAF 3,2, AFAS en FiscaalGemak.


Rekeningschema
Als je daar de rechten voor hebt kun je hier het rekeningschema van je domein bekijken. In de basis is dat een vast schema maar er kunnen wel bepaalde rekeningen worden geactiveerd of gedeactiveerd. Daarnaast kan een gebruiker met een 'Backoffice' rol een kopie van rekeningen aanmaken.


Importeren (alleen beschikbaar voor gebruiker met de rol 'Externe accountant')

Yuki biedt de mogelijkheid om naast financiële importbestanden (memoriaalboekingen) ook historische data vanuit andere software te importeren.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren