De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen. 


De proef- en saldibalans is alleen beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant'.


Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding op de navigatiebalk en klik vervolgens op Proef- en saldibalans.


Het volgende scherm wordt geopend:Het interactieve overzicht kent de zes traditionele kolommen:

  • Openingssaldo Debet (OPENING D)
  • Openingsbalans Credit (OPENING C)
  • Saldo debetmutaties (DEBET)
  • Saldo creditmutaties (CREDIT)
  • Saldo einde periode Debet (SALDO D)
  • Saldo einde periode Credit (SALDO C).


De Checksum onderaan het overzicht controleert of de totalen van de kolommenbalans in evenwicht zijn.


TIP!

Om de proef- en saldibalans te exporteren naar Excel en vervolgens, indien gewenst, af te drukken klik je op de knop Export naar Excel.


Voor een uitgebreide beschrijving van de knoppen/dropdownmenu's in de proef- en saldibalans zie artikel Proef- en saldibalans.