In Yuki worden aangeleverde documenten zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Behalve gescande documenten kunnen bijvoorbeeld ook PDF, Office bestanden en UBL/XML facturen automatisch verwerkt worden.

De automatische documentverwerking gebeurt in het proces wat Intelligent Document Recognition (IDR) genoemd wordt. Dit proces kan documenten classificeren, indexeren, verwerken en valideren. Deze intelligentie vormt de basis voor YUKI RA oftewel YUKI Robotic Accounting. 


LET OP!

Op het moment dat één of meer van de velden 'Relatie', 'Factuurdatum', 'Referentie', 'Totaalbedrag' of 'Btw-bedrag' van een factuur niet wordt herkend door de IDR zal dit een trigger zijn om het document door te sturen naar Maximale herkenning.


Maximale herkenning is echter alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' dit heeft geactiveerd voor het domein waarin de documenten worden verwerkt.


Om de herkenning van documenten nog verder te verbeteren kan er echter tevens gebruik worden gemaakt van OCR in Yuki. OCR staat voor Optical Character Recognition of in het Nederlands, optische tekenherkenning (het uitlezen van tekst uit een afbeelding).


Op basis van deze herkende gegevens wordt onder andere de documentsoort en de relatie van een document bepaald. Dit levert niet altijd het gewenste resultaat op. Om de automatische verwerkingsgraad nog verder te verbeteren is het mogelijk om in een domein lokale OCR herkenningsregels aan te maken. 


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in een domein kan lokale OCR herkenningsregels aanmaken