Als je net een domein hebt aangemaakt kom je na het openen van het domein in het BO scherm terecht. 

Het scherm om de gegevens van het administratieprofiel m.b.v de Administratie Wizard in te voeren wordt als volgt geopend:

 • Onder Bedrijven vind je de administraties binnen het domein. 
 • Klik vervolgens op > voor de desbetreffende administratienaam om het bedrijfsprofiel van de administratie in te gaan voeren.


 • Klik in het nu geopende scherm op de knop Bewerken om de gegevens op het tabblad Administratie in te voeren of te wijzigen.


Op dit tabblad zie je de relatiecode en kun je de gegevens over het boekjaar van de administratie invoeren.  


Relatiecode

Een code die wordt gebruikt bij het uitwisselen van gegevens met de salarisadministratie.


Boekjaar

 • Geef aan of het boekjaar van januari t/m december loopt. Zo niet, geef dan aan op welke fiscale datum het gebroken of verlengde boekjaar begint.

  LET OP!
  Een gebroken of een verlengd boekjaar moet worden aangevraagd bij en goedgekeurd worden door de Belastingdienst.

  Een verlengd boekjaar moet korter zijn dan 24 maanden (maximaal 24 maanden min 1 kalenderdag).

 • Geef aan vanaf welk boekjaar de boekhouding in Yuki gevoerd wordt. Alle openingsbalans boekingen worden op de laatste dag voor dat boekjaar geboekt.

  Deze waarde (bijvoorbeeld 2018) is een instelling die bepaalt dat er voor dit jaar geen transacties kunnen worden vastgelegd. Als u toch een boeking in een boekjaar voor het eerste boekjaar vastlegt dan krijgt u de melding: "Transacties met een boekingsdatum die voor de startdatum van de administratie ligt dienen in een beginbalans te worden aangemaakt." De beginbalans is een speciaal type boekhoudkundig document waarmee boekingen buiten periodes om gemaakt kunnen worden.
  Als er boekingen in een administratie staan kan het Boekjaar NIET meer gewijzigd worden. Als u het boekjaar toch probeert te wijzigen krijgt u de melding: "Datum van aanvang voor de administratie kan niet worden aangepast. Er zijn reeds transacties voor de beginbalans aangemaakt op 31-12-2017 voor {administratienaam}" De enige manier om het boekjaar te wijzigen is om de transacties te verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld door deze tijdelijk naar een volgend boekjaar te verplaatsen door de datum aan te passen. Het kan voorkomen dat documenttype 'Beginbalans' ook moet worden aangepast naar 'Memoriaal' en dat enkele boekingen op de 'Tussenrekeningen Beginbalans {}' tijdelijk naar een andere rekening worden gezet.


Om per administratie een afwijkende einddatum van een boekjaar in te geven klik je op Geavanceerde instellingen. Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Nieuw om voor een boekjaar een afwijkende einddatum in te geven.