Vanuit het tussentijdse rapport van de WKR kan er een PDF worden aangemaakt met daaraan gekoppeld de overzichten van de categorieën waarin de desbetreffende posten (documenten en/of transacties) zijn opgenomen.

 Deze PDF wordt automatisch in het digitale archief (ordner 'Belasting/Loonheffing') van het domein opgeslagen


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of een 'Backoffice' rol in het domein kan een PDF aanmaken.


Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan het tussentijds rapport (PDF) in het archief bekijken.


Beweeg met je muis boven het icoon Personeel in de navigatiebalk en klik vervolgens op Werkkostenregeling


Klik in het nu geopende startscherm van de WKR tool op de knop PDF aanmaken.Het volgende scherm wordt geopend:


.

De WKR rapportage wordt in het Archief bewaard in de ordner Belasting/Loonheffing.


Door te klikken op de knop Downloaden kan de PDF met de daarbij behorende specificatie worden gedownload.