Tussentijdse rapportage WKR

Gewijzigd op Wo, 15 Mrt, 2023 om 12:56 PM

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan de WKR tool gebruiken. 


Beweeg met je muis boven het icoon Personeel in de navigatiebalk en klik vervolgens op Werkkostenregeling


Het volgende scherm wordt geopend:De tussentijdse rapportage (samenvatting) bestaat uit drie secties:

  • Eindheffing

  • Vrije ruimte

  • Details: Huidig jaar.


Eindheffing

Bij overschrijding van de vrije ruimte (1,2 van totale fiscale loonsom) vindt een eindheffing plaats van 80%. Deze eindheffing moet altijd voor het huidige jaar worden afgedragen bij de aangifte van januari van het volgende jaar. Deze aangifte dient uiterlijk eind februari te worden ingediend en afgedragen.


Totaal vergoedingen en verstrekkingen

Totaal van alle opgenomen vergoedingen en verstrekkingen opgenomen in het lopend jaar.


Gerichte vrijstellingen & noodzakelijke werkvoorzieningen

Totalen van de gerichte- en noodzakelijke werkvoorzieningen die niet in de vrije ruimte zijn opgenomen.


Op nihil gewaardeerd

Totalen van de werkkosten ‘op nihil gewaardeerd’ die niet in de vrije ruimte zijn opgenomen.


Intermediaire kosten

Totalen van de intermediaire kosten die niet in de vrije ruimte zijn opgenomen.


Vrije ruimte

Saldo van de kosten welke binnen de vrije ruimte van het huidig jaar vallen tot de laatst geboekte periode.


Werkkosten

Totaal werkkosten welke binnen de vrije ruimte vallen.


Eindheffing

80% berekend over het tekort dat voortvloeit uit de overschrijding van de vrije ruimte.


Overschot/Tekort

Overschot: nog te besteden bedrag binnen de vrije ruimte van de WKR.

Tekort: bedrag dat overblijft na overschrijding van het bedrag in de vrije ruimte.


Vrije ruimte


Loonsom 

De vrije ruimte wordt berekend op basis van de totale loonsom die geboekt is op de grootboekenrekeningen Salarissen (40000), Salarissen directie (40010) en Bonussen en winstdeling (40050), Ontslagvergoeding (400090), Vakantiegeld (40950) en Vakantiedagen (40960). Het saldo van de loonsom wordt berekend vanuit de daadwerkelijk geboekte bedragen en dus zal het saldo per maand oplopen.


TIP!

Indien men gebruikt maakt van de koppeling net Nmbrs® klik je op de knop Sync Nmbrs om het saldo van de loonsom vanuit Nmbrs op te halen.


Het saldo van de loonsom kan tijdelijk worden aangepast om te kijken wat voor invloed dit heeft op de vrije ruimte. Wanneer je op de knop PDF aanmaken klikt, zal er een PDF worden gegenereerd met het aangepaste saldo. Wanneer je het veld verlaat zal het saldo weer worden teruggezet op het geboekte saldo.


% vrije ruimte

Geeft het percentage weer van de vrije ruimte uit het lopende boekjaar.


Bedrag vrije ruimte

Geeft het beschikbare bedrag in de vrije ruimte weer tot de laatst geboekte periode.


% Eindheffing

Geeft het percentage weer van de eindheffing uit het lopende boekjaar.


Details: Huidig jaar

Hier zie je links in je scherm alle WKR grootboekrekeningen waarop in het huidige jaar geboekt is. Rechts van de grootboekenrekeningen staan de verschillende categorieën met de daaraan gekoppelde transacties:

  • Gerichte vrijstellingen

  • Nihilwaarderingen

  • Noodzakelijke werkvoorzieningen

  • Vrije ruimte

  • Intermediaire kosten.


Rechts in je scherm staan ook de volgende kolommen:

  • Niet WKR gerelateerd: transacties die handmatig uit de WKR zijn verwijderd.

  • Nog toe te wijzen: transacties die zijn geboekt op WKR grootboekrekeningen maar nog handmatig toegewezen moeten worden aan één van de categorieën.Kosten die worden geboekt op grootboekrekeningen die binnen een WKR categorie vallen, worden automatisch in het WKR overzicht opgenomen. 


Door links in je scherm op een grootboekrekening óf op een bedrag in een kolom (categorie) te klikken, kun je bekijken met welke WKR categorie alle documenten en/of transacties zijn gekoppeld.

Klik op een grootboekrekening links in je scherm. Het volgende scherm wordt geopend:Yuki toont dan de kaart van de grootboekrekening in de ‘Toon alles’ modus. Alle boekingsregels worden getoond met daarachter de gekleurde categorie blokjes. 

Elk gekleurd blokje geeft de huidige WKR-categorie weer waarin de kosten zijn opgenomen.Je kunt ook per categorie de gekoppelde boekingsregels bekijken door in het filter 'Toon alles' de desbetreffende categorie te selecteren. Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren