GetTransactionDetails(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate, financialMode)

Geeft transactie details.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie artikel Administratie ID.


GLAccountCode

Code van de grootboekrekening (leeglaten voor alle rekeningen).

StartDate

Begindatum van de transacties.

EndDate

Einddatum van de transacties.

FinancialMode

Default '1' voor fiscaal, '0' voor commercieel.


Response Object


TransactionInfo


id As String
hID As String
transactionDate As Date
description As String
transactionAmount As Decimal
fullName As String
project As String
projectCode As String
glAccountCode As String
documentType As String
documentFolder As String
documentFolderTab As String
periodId As String
company As String
mutationUser As String