Yuki release december 2019

Gewijzigd op Wed, 28 Jul 2021 om 10:59 AM

Software release


 • Het aantal te dupliceren grootboekrekeningen is uitgebreid


Om een meer gedetailleerde rapportage mogelijk te maken in Yuki kunnen nu via het rekeningschema van een domein de volgende grootboekrekeningen worden gedupliceerd:

 • 17200 Te betalen pensioenpremies 
 • 17600 Af te dragen PAWW 
 • 40110 Ziekengeld verzekering 
 • 40500 Uitzendkrachten 
 • 40750 Arbokosten 
 • 40800 Uitkeringen ziekengeld
 • 40950 Vakantiegeld.


Daarnaast kan de grootboekrekening '14100 Obligatieleningen' een groter aantal keer worden gedupliceerd.


 • Sneltoetsen beschikbaar in nieuwe navigatie


Wanneer je de nieuwe navigatie gebruikt in Yuki kun je d.m.v. een aantal sneltoetsen makkelijker navigeren naar een aantal schermen. De link naar het overzicht van deze sneltoetsen vind je via 'Mijn Yuki' op de navigatiebalk. 


 • Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 01-01-2020


Wanneer je je bij de Belastingdienst heb aangemeld voor het toepassen van de kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 01-01-2020 kun je dit in Yuki instellen via het administratieprofiel (tabblad Belastingen). Hier voer je de start- en eventueel einddatum in van de periode waarin de KOR voor jouw administratie actief is.

De administratie is in deze periode vrijgesteld van de omzetbelasting (btw), er hoeven geen btw-aangiften te worden ingediend bij de Belastingdienst. 


Op alle verkoopfacturen die via de Verkoop module in Yuki worden aangemaakt en verstuurd naar klanten moet wel worden vermeld dat er een vrijstelling van toepassing is.  


 • Vanaf 01-01-2020 nieuw btw-identificatienummer voor ondernemer met eenmanszaak


Alle eenmanszaken moeten vanaf 01-01-2020 een nieuw btw-identificatienummer gaan gebruiken. Dit nummer kan in Yuki worden ingevoerd in het administratieprofiel (tabblad Belastingen). Dit nieuwe btw-identificatienummer zal worden afgedrukt op verkoopfacturen die in Yuki worden aangemaakt en verstuurd naar klanten.

Het oude btw-nummer, vanaf 01-01-2020 het omzetbelastingnummer (OB-nummer) genoemd, zal nog steeds worden gebruikt voor de communicatie met de Belastingdienst zoals het indienen van de btw-aangiften. 


 • Het aanmaken en versturen van offerte aangepast (Offerte module)


De look and feel van het aanmaken en versturen van een nieuwe offerte is aangepast. 

Daarnaast kan nu elke afzonderlijke offerteregel worden teruggezet naar de standaardwaarden van het verkoopartikel, wordt er nu in elke geopende te verzenden offerte direct een schermvoorbeeld getoond en wordt een offerte direct verwerkt en verstuurd (per e-mail of gewone post) door te klikken op de knop 'Verwerken'.


 • Historische import verbeterd


Bij fouten tijdens de import van de historische cijfers kunnen alle niet verwerkte transacties in stap 5 (boekingen aanmaken in Yuki) weer opnieuw worden geïmporteerd. Het gaat hierbij echter alleen om transacties waarbij de fout is opgelost door het aanpassen van de koppeling (mapping) met de grootboekrekeningen.


 • Het land 'Caribisch Nederland' (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is toegevoegd met code 'BQ'


Om dit land te kunnen gebruiken in je domein moet het wel eerst worden geactiveerd. Dit doe je via 'Landen' bij de 'Instellingen' van je domein. De officiële munteenheid in Caribisch Nederland is de Amerikaanse dollar. Opgeloste bugs • AD7224, FD115820 / 133827 Bundled documents are now included in the archive export.
 • AD6871 Quotations can now be created in a foreign currency.
 • AD6871, AD8116 Sales module: It is now possible to select a bank account when the payment method is “Refund”.
 • AD8276, FD126375 / 140472 Sales invoice and quotation PDF preview now work in Firefox.

 • AD8443, FD126649 The 50000 GL account was not taken into account in the intermediate/detailed PDF. This has been resolved by adding a header in the reporting models.

 • AD8789, FD131047 Taking the intermediate/detailed PDF of the balance sheet resulted in different numbers when taken from profit and loss versus assets and liabilities. In the profit and loss report the balance sheet only showed mutations and not the opening balance. This has been resolved.

 • AD9705, FD137754 End-of-year corrections in a closed fiscal year can now no longer be edited.

 • AD7543, FD47623 / 45886 Recognised payment reference from the OCR is now filled in for invoices.

 • AD9461 Freeze administration function is visible for end-users with Management and External accountant role in Setting in new navigation.

 • AD9871 Sales invoice lines that contain an error, will now again be highlighted in a red box.

 • AD9575 Sales invoice validation when contact doesn't have a VAT number.

 • AD8117 Sales Invoice: set Default payment method for a credit invoice To Settle if no setting defined.

 • AD9785 You cannot complete a quotation that contains an error.

 • AD9917 KNAB CAMT bank statement files now have spaces in the counterparty iban field. The space are now removed to make sure it does not influence the bankstatement match and processing rules

 • AD5330, FD101017 It's not possible anymore to change the administration or currency of a petty-cash account when there are already transactions on the GL Account.

 • AD7282, FD116467 In the Intermediate import of AccountView, we now correctly assign the description of each transaction in the opening balance, instead of assigning the first invoice number for all OB transactions.

 • AD8972, FD127187 WKR showed duplicated entries if someone booked an invoice with two invoicelines on the same GLaccounts. This has been solved. 
 • AD9453 Yuki now uses the IDR invoice data when an invoice/receipt originates from a scan with the mobile app.
 • AD9526 When you want to select a sales item for instance in the invoice editor and there is already a current selection. The drop down just shows that results not 5 other options.
 • AD9574 Sometimes the GUID of the VAT code is shown in the invoice editor.
 • AD9578 When editing an invoice line in the invoice creator, the payment method gets reset to default.
 • AD9648, FD137494 Invoice & Quotation entry screens don't allow an Enter in the description of an invoice line.
 • AD9673 When creating a sales invoice starting from a contact card, the GUID of the contact is shown.
 • AD9678 The context side menu was hidden for pages in the address module.
 • AD8352, FD125676 Swedish vat numbers were validated while they are not valid. We adjusted the check to the latest specifications.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren