Yuki release maart 2019

Gewijzigd op Wed, 28 Jul 2021 om 10:54 AM

Software release


 • Nieuwe grootboekrekening 'Af te dragen PAWW'


Grootboekrekening '17600 Af te dragen PAWW' is toegevoegd aan het rekeningschema in Yuki. PAWW staat voor Private Aanvulling van de WW en loongerelateerde WGA. 

De werknemer betaalt de premie voor de PAWW, deze wordt ingehouden op het brutoloon. De werkgever draagt de van de werknemer ontvangen premie af aan de PAWW.


 • Nieuwe portaalfunctie Documentverwerking


De gegevens van een document die niet door de IDR zijn herkend, kunnen handmatig door een gebruiker met de rol 'Data-entry' worden aangevuld. Deze gebruiker kan o.a. een grootboekrekening invullen. Het desbetreffende document wordt vervolgens op de backoffice status 'Data-entry voltooid' gezet.


Nadat deze gebruiker het document heeft afgehandeld om het volgende document in de workflow handmatig aan te vullen, gaat het afgehandelde document nog een keer door de IDR waarna het vervolgens automatisch door Yuki op 'Afgehandeld' wordt gezet.

Het document verdwijnt hierdoor uit de workflow waardoor de backoffice niet de mogelijkheid heeft om het automatisch afgehandelde document te controleren.


Deze functionaliteit is standaard geactiveerd in Yuki.


Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan deze instelling wijzigen zodat het automatisch afgehandelde document toch ter controle door de backoffice in de workflow blijft staan.


Opgeloste bugs


 • AD2738, FD56828 GL account 18000 is displayed twice in the trial balance. 

 • AD3429, FD82608 Incorrect display of petty cash accounts.

 • AD3993, FD89048 Wrong VAT when booking a purchase invoice with multiple lines where the lines were 0% deductible.

 • AD4549, FD91988 Differences in PDF reports of “Assets & liabilities” caused by GL Accounts that were printed under Assets when debit and under Liabilities when credit. When in year N there is a debit balance and in year N-1 a credit balance we will now print the GL account on both Assets and Liabilities and print the amounts on the correct side and a dash (-) on the other side.

 • AD4675, FD95369 VAT error in Sales webservice.

 • AD4786 Mollie bugs:

  • “More details” not visible

  • Errors with Mollie credentials

  • Redirect error for BE domains

 • AD1701, FD68394 In Knab MT940 files, 86 line info is missing in transactions.

 • AD2456, FD71130 Bank transaction lacks description Van Lanschot bank.

 • AD2462, FD77046 Yuki creates its own Rabobank inconsistencies.

 • AD2993, FD89048 Wrong VAT code when multiple invoice lines with VAT reverse-charge or advanced tax and 0% deductible.

 • AD3066, FD70136 With ABN MT940 files, Yuki sets the date to one year in the future.

 • AD3426 Multiline UBL invoices do not get processed by the IDR.

 • AD4206 Multiple invoice lines with different deductibility not processed correctly

 • AD4301 When processing a bank statement line with a matching bank match-rule that contains VAT 21% an error occurs that the tax code can not be found.

 • AD4371 Database query error in document match rules.

 • AD439,, FD94104 Made the subject of the expense claim language dependent (this was hardcoded in Dutch)

 • AD4450 Query timeouts in customer aging lists.

 • AD4576 The Server field in yukicentral credentials were not saved.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren