NetRevenueFiscal(sessionID, administrationID, StartDate, EndDate)

Geeft de netto-omzet (decimale waarde) van een specifieke administratie, in een gegeven datumbereik, inclusief fiscale correctieboekingen.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie artikel Administratie ID.


StartDate

De begindatum van de transacties.


EndDate

Einddatum van de transacties.