GLAccountBalance(sessionID, administrationID, transactionDate)

Geeft de saldibalans van alle grootboekrekeningen in een administratie, op een specifieke datum.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie artikel Administratie ID.


transactionDate

Uiterste datum van de transacties.


Response XML-schema


<xs:element name="GLAccountBalance">

        <xs:complexType>

                <xs:sequence>

                        <xs:element name="GLAccount" maxOccurs="unbounded">

                                <xs:complexType>

                                        <xs:sequence>

                                                <xs:element name="Description" type="xs:string" />

                                                <xs:element name="Amount" type="xs:decimal" />

                                        </xs:sequence>

                                        <xs:attribute name="Code" type="xs:string" />

                                        <xs:attribute name="BalanceType" type="xs:string" />

                                </xs:complexType>

                        </xs:element>

                </xs:sequence>

        </xs:complexType>
</xs:element>