Administrations(sessionID)

Geeft alle administraties die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


Response XML-schema


<xs:element name="Administrations">
      <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                    <xs:element name="Administration" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Name" type="xs:string" />
                                            <xs:element name="AddressLine" type="xs:string" />
                                            <xs:element name="AddressLine_2" type="xs:string" />
                                            <xs:element name="Postcode" type="xs:string" />
                                            <xs:element name="City" type="xs:string" />
                                            <xs:element name="Country" type="xs:string" />
                                            <xs:element name="CoCNumber" type="xs:string" />
                                            <xs:element name="VATNumber" type="xs:string" />
                                            <xs:element name="StartDate" type="xs:date" />
                                    </xs:sequence>
                                    <xs:attribute name="ID" type="xs:string" />
                            </xs:complexType>
                    </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
</xs:element>