Ook transacties in CSV-bestanden kan je in Yuki op een snelle manier opnemen. Dat kan aan de hand van een CSV-bestand (bijvoorbeeld een Excel-bestand dat je opslaat als een CSV-bestand (gescheiden door een lijstscheidingsteken).


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant' kan CSV-bestanden met transacties importeren.


CSV-bestanden met transacties kunnen vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geïmporteerd:

 • Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik vervolgens op Importeren
 • Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm op Importeren..


Je kunt de volgende CSV-bestanden uploaden in Yuki:

 • Beginbalans
 • Bankafschriften
 • Kasstaat
 • Memoriaalboeking:
  • loonjournaalpost
  • afschrijvingen
  • openstaande klanten en openstaande leveranciers
  • Uitsplitsing activa
 • Diverse posten.


Yuki voorziet in een standaard bestand (met kolommen) welke je kan aanvullen met je eigen gegevens. Het is belangrijk dat je de gegevens letterlijk overneemt zoals in het bestand beschreven staat. De nodige uitleg vind je terug in de volgende voorbeeld CSV-bestanden:

 • CSV-basisbestand - Beginbalans
 • CSV-basisbestand - Elektronisch bankafschrift
 • CSV-basisbestand - Kasstaat
 • CSV-basisbestand - Openstaande klanten en leveranciers
 • CSV-basisbestand - Uitsplitsing activa.


Deze bestanden zijn als bijlage aan dit artikel toegevoegd.


LET OP!

De gegevens (en kolommen) in het CSV-bestand moeten worden gescheiden door een ';' (puntkomma).


De kolommen 'Projectcode' en 'Projectnummer' kunnen optioneel worden toegevoegd aan een CSV-bestand. Hierdoor worden de gegevens automatisch toegewezen aan het desbetreffende project. Deze kolommen kunnen NIET worden toegevoegd aan een CSV-bestand dat een bankafschrift bevat.