Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk. Maak een nieuwe verkoopfactuur aan of open de reguliere al verwerkte/verstuurde verkoopfactuur waarvan je een periodieke factuur wilt maken. Klik indien nodig op de knop Bewerken en vervolgens op de knop Periodieke factuur


De knop 'Periodieke factuur' wordt alleen getoond bij facturen die als basis voor een periodieke factuur kunnen dienen. Als deze knop niet zichtbaar is dan is de desbetreffende factuur door Yuki gegenereerd. Als de knop wordt getoond dan is die factuur door een gebruiker aangemaakt.In het nu geopende scherm leg je de eigenschappen van de periodieke factuur vast.Frequentie: stel hier in of je deze factuur automatisch wilt laten herhalen per week, maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Volgende factuur (moet altijd na de factuurdatum liggen): datum vanaf wanneer de eerstvolgende periodieke ('herhaalde') factuur moet worden aangemaakt. Dit is dus niet de startdatum van het contract.


Je kunt het automatisch klaarzetten van de periodieke facturen dus als het ware uitstellen door een startdatum (datum van volgende factuur) van een reeks in te vullen bij de eigenschappen van de periodieke factuur. De status van de periodieke factuur is dan 'Ingepland':

  • Wekelijkse factuur met startdatum 1 februari: eerstvolgende factuur 8 februari
  • Maandelijkse factuur met startdatum 31 maart: eerstvolgende factuur 30 april
  • Factuur per kwartaal met startdatum 15 juni: eerstvolgende factuur 15 september (dus drie maanden later)
  • Halfjaarlijkse factuur met startdatum 10 februari: 10 augustus (dus zes maanden later)
  • Jaarlijkse factuur met startdatum 20 januari 2017: eerstvolgende factuur 20 januari 2018.


LET OP!

De factuurdatum is de datum die je kunt instellen op het moment dat je de factuur verwerkt.


Einddatum: geef hier aan tot en met welke datum deze factuur periodiek verstuurd moet worden.

 

Klik op de knop Bewaren om de eigenschappen van de periodieke factuur vast te leggen.

Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Lijst om de zojuist aangemaakte periodieke factuur te bekijken.
Deze factuur is als 'Concept' periodieke factuur aan de lijst toegevoegd.

Klik op de knop Bekijk verkoopfactuur om deze eerste factuur desgewenst direct te versturen naar de klant door in het geopende scherm te klikken op de knop Verwerken.
Deze factuur is als 'Ingeplande' periodieke factuur aan de lijst toegevoegd.

LET OP!
Deze basisfactuur kan ook later worden verwerkt vanuit het overzicht 'Te verzenden' (oude Verkoop).