PettyCash webservice

Gewijzigd op Fri, 06 Jan 2023 om 11:52 AM

Deze webservice biedt drie methodes om kastransacties te importeren in Yuki. De webservice werkt via SOAP.


Webadres

De webservice, een testapplicatie, een omschrijving van de velden en de procedures vind je op het webadres hieronder:


https://api.yukiworks.nl/ws/Pettycash.asmx


Pettycash methodes

Er zijn drie methodes om kastransacties te importeren in Yuki:

 • ImportSingleStatementLine
  Importeert een enkele kasafschriftregel als een kasafschrift. Als de import mislukt, wordt een foutmelding geretourneerd.
 • ImportSingleStatementProjectLine
  Importeert een enkele kasafschriftregel met een projectcode als een kasafschrift. Als de import mislukt, wordt een foutmelding geretourneerd
  .
 • ImportStatement
  Importeert het opgegeven kasafschrift (meerdere kasafschriftregels) in het Yuki CSV formaat. Als de import mislukt, wordt een foutmelding geretourneerd.
  In Yuki vind je het kasafschrfit als CSV-bestand terug in het Archief > Bank > Kas.

  Onderaan dit artikel is het Yuki CSV-bestand als bijlage toegevoegd.

ImportSingleStatementLine

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende velden.

 

accountGlCode

Dit is de kas grootboekrekening waarop je de transacties wilt boeken. 


transactionCode

Op basis van deze code kan de accountant verwerkingsregels aanmaken om de transactie op de juiste tegenrekening, btw-code en relatie te boeken.


offsetAccount

De accountant kan op basis van de tegenrekening verwerkingsregels aanmaken om de transactie op de juiste tegenrekening, btw-code en relatie te boeken.


transactionDate

Datum van de kastransactie.


transactionDescription

Geef meer informatie over de transactie. De accountant kan op basis van de omschrijving verwerkingsregels aanmaken om de transactie op de juiste tegenrekening, btw-code en relatie te boeken.


amount

Bedrag van de transactie. Kosten zijn negatieve bedragen, opbrengsten positieve bedragen.


ImportSingleStatementProjectLine

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende velden.


accountGlCode

Dit is de kas grootboekrekening waarop je de transacties wilt boeken. 


transactionCode

Op basis van deze code kan de accountant verwerkingsregels aanmaken om de transactie op de juiste tegenrekening, btw-code en relatie te boeken.


offsetAccount

De accountant kan op basis van de tegenrekening verwerkingsregels aanmaken om de transactie op de juiste tegenrekening, btw-code en relatie te boeken.


transactionDate

Datum van de kastransactie.


transactionDescription

Geef meer informatie over de transactie. De accountant kan op basis van de omschrijving verwerkingsregels aanmaken om de transactie op de juiste tegenrekening, btw-code en relatie te boeken.


amount:

Bedrag van de transactie. Kosten zijn negatieve bedragen, opbrengsten positieve bedragen.


ProjectCode

De code van het project waaraan je het document wilt koppelen. Het meegeven van deze parameter maakt de parameter 'ProjectID' overbodig.

Om dit veld te kunnne gebruiken dient een gebruiker met de rol 'Directie' wel de bundel Medium, Large of Unlimited te hebben gekozen via de Yuki Store in het domein.


ProjectName

De naam van het project waaraan je het document wilt koppelen. Deze parameter wordt alleen gebruikt als de parameter 'ProjectID' niet wordt meegegeven.

Om dit veld te kunnen gebruiken dient een gebruiker met de rol 'Directie' wel de bundel Medium, Large of Unlimited te hebben gekozen via de Yuki Store in het domein.


ImportStatement

Hieronder volgt een beschrijving van de vereiste kolomkoppen van het Yuki CSV formaat. 


LET OP!

De kolomkoppen moeten identiek zijn.


Ledger account Petty Cash

Dit is het grootboekrekeningnummer van de kas in Yuki die je wilt importeren. Dit is een 100XX grootboekrekening.


Petty cash description

Dit is de omschrijving die hoort bij het gekozen grootboekrekeningnummer van de kas. Als de omschrijving niet gelijk is aan de omschrijving van de grootboekrekening, wordt de import niet geaccepteerd.


Transaction code

Je kunt deze code zelf kiezen. Op basis van deze code kan de accountant verwerkingsregels genereren voor de contante transacties om de automatisering te verbeteren. De code kan 10 tekens lang zijn. Dit is geen verplicht veld.


Suspense account

Dit is geen verplicht veld. Je kunt bijvoorbeeld het grootboekrekeningnummer invullen waarop je wilt boeken of de relatiecode. Op basis van deze beschrijving kan de accountant verwerkingsregels genereren om de automatisering te verbeteren.


Name suspense account

Dit is geen verplicht veld. Je kunt bijvoorbeeld de naam invoeren van de leverancier aan wie je hebt betaald. Maximaal 34 tekens.


Date transaction

Datum van de transactie in formaat dd-mm-jjjj.


Description

De beschrijving mag geen ";" bevatten. Maximaal 1024 tekens.


Amount

Positief voor transacties die het kassaldo verhogen, negatief voor transacties die het kassaldo verlagen. 

Scheidingstekens voor duizendtallen kunnen niet worden gebruikt.


Balance petty cash

Is de werkelijke waarde op de respectievelijke datum op de kasrekening, zodra de transactie van die regel is verwerkt. Deze waarde is niet verplicht onder de volgende voorwaarden:

 • Indien er een saldo is opgegeven, dienen de transacties in chronologische volgorde te staan, waarbij de oudste transactie bovenaan de lijst staat en de meest recente transactie onderaan.
 • Als er geen saldo is gespecificeerd, maakt de volgorde van transacties niet uit.
 • Indien de waarden van het saldo niet consequent worden gespecificeerd, d.w.z. dat zij in sommige regels wel en in andere niet worden gespecificeerd, worden de niet gespecificeerde waarden beschouwd als een bedrag van 0,00.


Project code

Code van het project. Dit is geen verplicht veld. 

Om dit veld te kunnen gebruiken dient een gebruiker met de rol 'Directie' wel de bundel Medium, Large of Unlimited te hebben gekozen via de Yuki Store in het domein.


Project name

Naam van het project. Dit is geen verplicht veld. 

Om dit veld te kunnen gebruiken dient een gebruiker met de rol 'Directie' wel de bundel Medium, Large of Unlimited te hebben gekozen via de Yuki Store in het domein.


Algemene methodes


Authenticate(accessKey)

Geeft een sessie-ID op basis van een geldige Web Service toegangscode.


AuthenticateByUserName(userName, password)

Geeft een sessie-ID op basis van een bestaande Yuki gebruikersnaam en wachtwoord.


Domains(sessionID)

Geeft alle domeinen die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.


SetCurrentDomain(sessionID, domainID)

Zet het huidige domein voor de sessie.


GetCurrentDomain(sessionID)

Haalt de ID op van het huidige domein voor de sessie.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren