UpdateContact(sessionID, domainId, xmlDoc)

Gewijzigd op Thu, 05 Jan 2023 om 01:28 PM

Yuki Webservice - UpdateContacts

Met de UpdateContact methode is het mogelijk om een relatie bij te werken of een nieuwe relatie aan te maken.


Wanneer wordt een relatie bijgewerkt?

Een relatie wordt bijgewerkt indien het voldoet aan één van de onderstaande criteria:

 • Het ID van de relatie wordt meegestuurd in de XML
  Als er geen relatie met een overeenkomend ID gevonden wordt dan zal dit in de response worden vermeld.
 • De Code is opgenomen in het XML en komt overeen met een relatie(s)
  Indien er meerdere relaties worden gevonden met eenzelfde Code dan zal de meest recente relatie worden bijgewerkt.
 • Op basis van het  Type, FullName en Email*.
  De relatie zal van hetzelfde type moeten zijn en de FullName komt 1:1 overeen of de FullName wordt gestript van de volgende tekens ( , . " - spatie) en vergeleken. Indien er meerdere relaties worden gevonden dan zal indien beschikbaar de Email, ook gebruikt worden als filter. Mochten er nog steeds meerdere relaties overblijven, dan wordt de meest recent aangemaakte relatie bijgewerkt.
  * Email is Type = 0 > EmailHome, Type = 2 > EmailWork 

Wanneer wordt er een nieuwe relatie aangemaakt?

Als een relatiet niet bijgewerkt wordt omdat in het ingestuurde XML bericht geen bestaande relatie kan worden gevonden op basis van bovenstaande criteria wordt er een nieuwe relatie aangemaakt.


Beschikbare XML elementen


zie ook: https://www.yukiworks.nl/schemas/contact.xsd


<ID>

Hier kan een GUID van een bestaande relatie worden meegegeven die bijvoorbeeld via de ContactSearch is verkregen.
Indien het ID wordt meegegeven dan zal de relatie met het overeenkomende ID worden bijgewerkt, dit voorkomt mogelijke duplicaten.


<Type>

Persoon = 0

Bedrijf = 2


<Code>

Relatiecode van de relatie


<FirstName>

Voornaam van een persoon


<MiddleName>

Tussenvoegsel van een persoon


<LastName>

Achternaam van een persoon


<FullName>

Volledige naam van een bedrijf of persoon


<AddressLine_1>

Straatnaam van een persoon


<AddressLine_2>

Straatnaam van een persoon


<PostCode>

Postcode van een persoon


<City>

Stad van een persoon


<MailAddressLine_1>

Postadres straatnaam van een bedrijf of persoon


<MailAddressLine_2>

Postadres straatnaam van een bedrijf of persoon


<MailPostCode>

Postadres postcode van een bedrijf of persoon


<MailCity> 

Postadres stad van een bedrijf of persoon


<Country>

Landcode volgens ISO 3166 voor een persoon 


<WorkAddressLine_1>

Straatnaam van een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<WorkAddressLine_2>

Straatnaam van een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<WorkPostCode>

Postcode van een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<WorkCity>

Stad van een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<WorkCountry>

Landcode volgens ISO 3166 voor een bedrijf of een extra adres voor een persoon


<PhoneHome>

Vast telefoonnummer van een persoon


<PhoneWork>

Vast telefoonnummer van een bedrijf


<MobileHome>

Mobiel telefoonnummer van een persoon


<MobileWork>

Mobiel werk-telefoonnummer van een persoon


<EmailHome>

E-mailadres van een persoon


<EmailWork>

E-mailadres van een bedrijf of het werk e-mailadres van een persoon


Voorbeeld XML


<Contact xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:contact" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Type>0</Type>
<Code>1</Code>
<FirstName>A</FirstName>
<MiddleName>van</MiddleName>
<LastName>B</LastName>
<FullName>A van B</FullName>
<AddressLine_1>Persoonstraat 1</AddressLine_1>
<AddressLine_2>Persoonstraat 2</AddressLine_2>
<PostCode>1234PR</PostCode>
<City>Rotterdam</City>
<MailAddressLine_1>Postadres 1</MailAddressLine_1>
<MailAddressLine_2>Postadres 2</MailAddressLine_2>
<MailPostCode>1234PS</MailPostCode>
<MailCity>Rotterdam</MailCity>
<Country>NL</Country>
<WorkAddressLine_1>Werkstraat 1</WorkAddressLine_1>
<WorkAddressLine_2>Werkstraat 2</WorkAddressLine_2>
<WorkPostCode>1234WK</WorkPostCode>
<WorkCity>Rotterdam</WorkCity>
<WorkCountry>NL</WorkCountry>
<PhoneHome>010-2019734</PhoneHome>
<MobileHome>010-2019734</MobileHome>
<MobileWork>010-2019734</MobileWork>
<EmailHome>support@yuki.nl</EmailHome>
<EmailWork>support@yuki.nl</EmailWork>
</Contact>

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren