Acties

Ordner of tabblad in Archief toevoegen, verplaatsen of verwijderen
Op de bovenste plank in het Archief staan de standaard ordners (mappen) waarin alle te verwerken en al verwerkte (financiële en niet-financiële) documenten zijn opgeborgen die ...
Ma, 20 Feb, 2023 om 4:59 PM
Document (afschrift) handmatig aanmaken
Indien er (nog) geen gescand papieren document beschikbaar is, kun je ook handmatig een document aanmaken en vervolgens verwerken in de administratie.  Beweeg met je muis b...
Ma, 20 Feb, 2023 om 4:21 PM
Bestanden uploaden vanuit het Archief
Uploaden is de term voor het kopiëren van bestanden van de hard disk van je computer naar een plaats ergens op het internet, in het geval van Yuki, naar de Yuki-servers. De bes...
Ma, 20 Feb, 2023 om 4:56 PM
Geprinte verkoopfacturen (zonder briefpapier) aanleveren
Het is goed mogelijk dat je gebruik maakt van briefpapier om je facturen op te printen. Op dit briefpapier staan dan de bedrijfsgegevens vermeldt die Yuki goed kan gebruiken om...
Ma, 29 Nov, 2021 om 7:19 AM