Met workflowregels kun je na het verwerken van een document automatisch een taak aanmaken voor een gebruiker in je domein op basis van de informatie in het document. Op die manier kun je het document bij iemand onder de aandacht brengen of aan iemand ter goedkeuring voor betaling aanbieden.


De functie Workflowregels is enkel beschikbaar indien een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium. Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan de workflowregels bekijken en deze ook aanmaken.


Klik op het icoon Archief in de navigatiebalk en klik vervolgens op Workflowregels. 


Het volgende scherm wordt geopend:Je ziet hier een overzicht van alle aangemaakte workflowregels in het domein.


De getoonde workflowregels kunnen worden gefilterd op inkoopfacturen of declaraties.