Voorbeeld met toelichting per veld of paragraaf


De voor de hand liggende velden worden niet toegelicht.


<cac:AccountingSupplierParty>


In deze paragraaf worden de gegevens van de partij die de factuur verstuurd heeft vastgelegd. Voor inkoopfacturen is dat dus de leverancier en voor verkoopfacturen is dat de Yuki gebruiker. Dit betreft een paragraaf die bestaat uit de volgende onderdelen.


<cbc:CustomerAssignedAccountID>xxxxx</cbc:CustomerAssignedAccountID>  (wordt nog niet gevuld)

<cac:Party>

        <cbc:WebsiteURI>http://www.bedrijf.com</cbc:WebsiteURI>

        (The Uniform Resource Identifier (URI) of the Party wordt nog niet gevuld)

        <cac:PartyIdentification>

                <cbc:ID>27124701</cbc:ID>

                (Dit veld wordt gevuld met het KvK nummer of handelsregisternummer)

        </cac:PartyIdentification>

        <cac:PartyName>

                <cbc:Name>KPN BV</cbc:Name>

        </cac:PartyName>

        <cac:PostalAddress>

                <cbc:StreetName>Maanplein 55</cbc:StreetName>

                <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>

                <cbc:PostalZone>2516 CK</cbc:PostalZone>

                <cac:Country>

                        <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>

                </cac:Country>

        </cac:PostalAddress>

        <cac:PartyTaxScheme>

                <cbc:RegistrationName>KPN BV</cbc:RegistrationName>

                <cac:TaxScheme>  (soort belasting uit lijst van UN)

                        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>   (VAT oftewel BTW, andere TAXSCHEMES komen niet voor)

                        <cbc:TaxTypeCode>BTW</cbc:TaxTypeCode>

                </cac:TaxScheme>

        </cac:PartyTaxScheme>

        <cac:PartyLegalEntity>

                <cbc:RegistrationName>KPN BV</cbc:RegistrationName>

                <cbc:CompanyID>27124701</cbc:CompanyID>

        </cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>


<cac:AccountingCustomerParty>


<cac:PaymentMeans>


Dit betreft de betalingsconditie. Hier wordt wederom aan de lijst van de UN gerefereerd. Er zijn enkele voorbeeldlijsten:


<cbc:PaymentMeansCode>1</cbc:PaymentMeansCode>

(1 = Instrument not defined  48= Bank Card 49 = Direct Debet >>

<cbc:PaymentDueDate>2014-03-23</cbc:PaymentDueDate>

<cac:PayeeFinancialAccount>

        <cbc:Name>Easy Dutch Plus</cbc:Name>

        <cbc:CurrencyCode>EUR</cbc:CurrencyCode>

                <cac:Country>

                        <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>

                </cac:Country>

</cac:PayeeFinancialAccount>