De PaymentMeansCode wordt gebruikt om de betaalwijze aan te duiden. Dit is een deel van de betalingsconditie.


 ATTRIBUTES Waarde
 listID UNCL4461 of  UN/EDIFACT
 listAgencyID 6
 listAgencyName
 listName
 listVersionID CodeOmschrijving
 1 Betaalwijze niet gedefinieerd
 31
 Debit Transfer (Overschrijving)
 48 Bank Card bijvoorbeeld PIN en creditcard
49 Direct Debit / Automatische incasso

VOORBEELD


<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461" listAgencyID="6">49</cbc:PaymentMeansCode>


Als onderdeel van:


<cac:PaymentMeans>

        <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461" listAgencyID="6">49</cbc:PaymentMeansCode>

        <cbc:PaymentDueDate>2015-09-18</cbc:PaymentDueDate>

        <cbc:PaymentID>150645</cbc:PaymentID>

        <cac:PayerFinancialAccount>

                <cbc:ID schemeID="IBAN">NL94ABNA0495689432</cbc:ID>

                <cbc:Name>Joboutsourcing Contracting B.V.</cbc:Name>

                <cac:FinancialInstitutionBranch>

                        <cac:FinancialInstitution>

                <cbc:ID schemeID="BIC">ABNANL2A</cbc:ID>

                        </cac:FinancialInstitution>

                </cac:FinancialInstitutionBranch>

        </cac:PayerFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>