De Invoice Type Code wordt gebruikt om het type factuur aan te duiden. NES gebruikt een subset van UN/CEFACT Code List 1001 “Document Name Code” release 06B. 


 ATTRIBUTES Waarde
 listID UN/ECE 1001 Subset
 listAgencyID NES
 listAgencyName Northern European Subset
 listName Invoice Type
 listVersionID 2.0 CodeOmschrijving
 325 Proforma Invoice
 380 Commercial Invoice
 393 Factored InvoiceVOORBEELD


<cbc:InvoiceTypeCode listID="UN/ECE 1001 Subset" listAgencyID="NES" listAgencyName="Northern European Subset" listName="Invoice Type" listVersionID="2.0">380</cbc:InvoiceTypeCode>