Boekjaar afsluiten (jaarwerk)

Boekjaar afsluiten
Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controller', 'Backoffice controller' van het domein of de rol 'Externe accountant' kunnen een boekjaa...
Vr, 6 Mrt, 2020 at 10:15 AM
Administratie blokkeren en/of afsluiten
Je hebt in Yuki de mogelijkheid om een administratie tot een bepaalde datum te blokkeren of af te sluiten. Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controll...
Vr, 6 Mrt, 2020 at 11:23 AM
Maandcontrole
Elke maand moet de administratie door de backoffice worden gecontroleerd op de volgende zaken:  Inconsistenties Bank Volledigheid van de bank Tussenrekeningen Volledighei...
Vr, 6 Mrt, 2020 at 3:17 PM
Functie 'Controle proef- en saldibalans'
Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controller' of 'Backoffice controller' van het domein of de rol 'Externe accountant' in het do...
Ma, 23 Sep, 2019 at 10:36 AM
RC administraties afhandelen (renteberekening)
Binnen Yuki zijn er diverse rekening-courant verhoudingen die door Yuki worden afgehandeld: Rekening-courant Administraties  Rekening-courant Personeel  Rekening-courant {d...
Ma, 11 Mei, 2020 at 4:23 PM
Overboekingsrekeningen btw
In dit artikel wordt kort uitgelegd wanneer de overboekingsrekeningen voor de btw worden bijgewerkt en hoe het saldo van alle btw-rekeningen verklaard kan worden. Elk btw-t...
Di, 12 Mei, 2020 at 1:59 PM