Boekjaar afsluiten (jaarwerk)

Boekjaar afsluiten
Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controller', 'Backoffice controller' van het domein of de rol 'Externe accountant' kunnen een boekjaa...
Do, 29 Apr, 2021 at 8:45 AM
Administratie blokkeren en/of afsluiten
Je hebt in Yuki de mogelijkheid om een administratie tot een bepaalde datum te blokkeren of af te sluiten. Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controll...
Vr, 23 Apr, 2021 at 1:37 PM
Maandcontrole
Elke maand moet de administratie door de backoffice worden gecontroleerd op de volgende zaken:  Inconsistenties Bank Volledigheid van de bank Tussenrekeningen Volledighei...
Ma, 24 Aug, 2020 at 4:45 PM
Functie 'Controle proef- en saldibalans'
Alleen een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice controller' of 'Backoffice controller' van het domein kan vanuit de Proef- en saldibalans alle (gebruikt...
Vr, 23 Apr, 2021 at 1:36 PM
RC administraties afhandelen (renteberekening)
Binnen Yuki zijn er diverse rekening-courant verhoudingen die door Yuki worden afgehandeld: Rekening-courant Administraties  Rekening-courant Personeel  Rekening-courant {d...
Di, 1 Sep, 2020 at 2:44 PM
Overboekingsrekeningen btw
In dit artikel wordt kort uitgelegd wanneer de overboekingsrekeningen voor de btw worden bijgewerkt en hoe het saldo van alle btw-rekeningen verklaard kan worden. Elk btw-t...
Do, 22 Apr, 2021 at 8:58 AM