Acties

Ordner of tabblad in Archief toevoegen, verplaatsen of verwijderen
Op de bovenste plank in het Archief staan de standaard ordners waarin alle te verwerken en al verwerkte (financiële en niet-financiële) documenten zijn opgeborgen die belangrij...
Do, 4 Jul, 2019 at 11:49 AM
Document handmatig aanmaken
Indien er (nog) geen gescand papieren document beschikbaar is, kun je ook handmatig een document aanmaken en vervolgens verwerken in de administratie.  Open de module Archi...
Do, 4 Jul, 2019 at 3:14 PM
Bestanden uploaden vanuit het Archief
Uploaden, hoe werkt dat? Uploaden is de term voor het kopiëren van bestanden van de hard disk van je computer naar een plaats ergens op het internet, in het geval van Yuki, na...
Ma, 6 Mei, 2019 at 3:54 PM
Geprinte verkoopfacturen (zonder briefpapier) aanleveren
Het is goed mogelijk dat je gebruik maakt van briefpapier om je facturen op te printen. Op dit briefpapier staan dan de bedrijfsgegevens vermeldt die Yuki goed kan gebruiken om...
Ma, 4 Mrt, 2019 at 2:23 PM
Documenten scannen met ScanWizard
De ScanWizard, hoe werkt die? In dit artikel wordt beschreven hoe de ScanWizard werkt. Hieronder volgt een uitleg van de drie stappen die je moet doorlopen o...
Ma, 6 Mei, 2019 at 4:02 PM
Richtlijnen documenten scannen
Om een gescand document op de best mogelijke manier automatisch te verwerken zijn de volgende richtlijnen opgesteld om dit bereiken. Voor zover mogelijk zijn deze richtlijnen v...
Ma, 4 Mrt, 2019 at 2:22 PM