Acties

Ordner of tabblad in Archief toevoegen, verplaatsen of verwijderen
Op de bovenste plank in het Archief staan de standaard ordners waarin alle te verwerken en al verwerkte (financiële en niet-financiële) documenten zijn opgeborgen die belangrij...
Do, 4 Jul, 2019 at 11:49 AM
Document handmatig aanmaken
Indien er (nog) geen gescand papieren document beschikbaar is, kun je ook handmatig een document aanmaken en vervolgens verwerken in de administratie.  Beweeg met je muis b...
Wo, 4 Sep, 2019 at 9:06 AM
Bestanden uploaden vanuit het Archief
Uploaden is de term voor het kopiëren van bestanden van de hard disk van je computer naar een plaats ergens op het internet, in het geval van Yuki, naar de Yuki-servers. De bes...
Wo, 4 Sep, 2019 at 9:07 AM
Geprinte verkoopfacturen (zonder briefpapier) aanleveren
Het is goed mogelijk dat je gebruik maakt van briefpapier om je facturen op te printen. Op dit briefpapier staan dan de bedrijfsgegevens vermeldt die Yuki goed kan gebruiken om...
Wo, 4 Sep, 2019 at 9:07 AM
Documenten scannen met ScanWizard
Hieronder volgt een beschrijving van de drie stappen die je moet doorlopen om m.b.v. de ScanWizard documenten te uploaden in Yuki: bereid alle documenten voor start de ScanW...
Wo, 4 Sep, 2019 at 9:08 AM
Richtlijnen documenten scannen
Om een gescand document op de best mogelijke manier automatisch te verwerken zijn de volgende richtlijnen opgesteld om dit bereiken. Voor zover mogelijk zijn deze richtlijnen v...
Ma, 4 Mrt, 2019 at 2:22 PM