Herkenningsregels

Lokale OCR herkenningsregels
In Yuki worden aangeleverde documenten zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Behalve gescande documenten kunnen bijvoorbeeld ook PDF, Office bestanden en UB...
Ma, 18 Mrt, 2019 at 4:37 PM
Lokale OCR herkenningsregel aanmaken
Om de automatische verwerkingsgraad van documenten in Yuki nog verder te verbeteren, kunnen er in een domein document herkenningsregels worden aangemaakt op...
Ma, 4 Mrt, 2019 at 1:21 PM