UBL

UBL
UBL staat voor Universal Business Language. Dit is een XML formaat van factuur-gegevens. UBL wordt gebruikt om facturen tussen bedrijven op een gestructureerde manier uit te wi...
Ma, 17 Feb, 2020 at 11:53 AM
UBL factuur
De UBL factuur zoals Yuki deze kan inlezen en verwerken of kan produceren als bijlage bij de verkoopfactuur voldoet aan de standaard die internationaal is afgesproken. Ondanks ...
Do, 20 Jun, 2019 at 2:51 PM
UBL voorbeeld
Voorbeeld met toelichting per veld of paragraaf De voor de hand liggende velden worden niet toegelicht. <cac:AccountingSupplierParty> In deze paragraaf worden...
Do, 22 Nov, 2018 at 4:19 PM
UBL: AccountingCustomerParty
Invoice. AccountingCustomerParty  AccountingCustomerParty Debiteur <cac:AccountingCustomerParty>  UBL Veld Omschrijving Typ Voorbeeld DataType Extern  cbc   Par...
Vr, 22 Mrt, 2019 at 4:04 PM
UBL: AccountSupplierParty
Invoice. AccountingSupplierParty  AccountingSupplierParty Crediteur <cac:AccountingSupplierParty>  UBL Veld Omschrijving Typ Voorbeeld DataType ExternCustomerAssi...
Vr, 22 Mrt, 2019 at 4:04 PM
UBL: PartyLegalEntity
<cac:PartyLegalEntity>         <cbc:CompanyID schemeID="NL:KVK">12345678</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEntity>
Do, 22 Nov, 2018 at 2:00 PM
UBL: PartyTaxScheme
 PartyTaxScheme Btw-nummer leverancier <cac:PartyTaxScheme>
Vr, 22 Mrt, 2019 at 4:05 PM
UBL: PostalAddress
 PostalAddress Adres leverancier<cac:PostalAddress> 
Vr, 22 Mrt, 2019 at 4:05 PM
UBL: Datatype Datum
De datum wordt vastgelegd volgens de ISO 8601 standaard formaat "JJJJ-MM-DD" bijvoorbeeld "2018-06-20".
Do, 22 Nov, 2018 at 2:03 PM
UBL: InvoiceLine
Hieronder een voorbeeld van de factuurregels in de UBL factuur. Dit stuk herhaalt zich net zo vaak als er factuurregels zijn. De <cbc:ID> wordt dan telkens met 1 opgehoo...
Do, 22 Nov, 2018 at 2:11 PM